Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
  • Ang website na ito ay itinaguyod sa disenyo ng prinsipyong web accessibility. Mahahati sa 4 na bahagi ang pangunahing nilalaman ng website::
  • 1. Functions sa bahaging itaas、2. Nilalaman sa bahaging gitna、3. Patnubay sa bahaging kaliwa、4. Website impormasyon sa huling pahina
  • Mga Access Keys (shortcuts) ng website::
  • Alt+U:Sa itaas na bahagi ng navigasyon, ang blok na ito ay naglalaman ng pangunahing mga link ng website na ito.
  • Alt+C:Nilalaman sa bahaging gitna
  • Alt+L:Bahaging kaliwa
  • Alt+Z:Website impormasyon sa huling pahina
  • Kapag Firefox ang ginagamit mong browser, ang paggamit sa Access Key ay Shift+Alt+(letra ng access key). Halimbawa: Shift+Alt+C, mapupunta sa Nilalaman sa bahaging gitna.