尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Opisina ng Distrito ng Shilin 2019 Pag-aaral ng Pangkaarawang Paggamit ng Taigee para sa mga Bagong Imigrante 0510