尚未定義
Bilang 標題發布日期
1Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Kanluran ng Lungsod ng Taipei magsasagawa ng “Edukasyong Pangkalikasan sa Pangalawang Henerasyon ng Bagong Imigrante” 7/30 (Huwebes)、7/31 (Biyernes) (6-19)2020-06-23
2Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Silangan ng Lungsod ng Taipei magsasagawa ng “Pangarap at Pagsarili sa mga Kabataan” Agosto 12-14 (6-18)2020-06-23
3Anunsyo: 2020.6/25-6/29 New Immigrants’ Hall sa Wanhua at Shilin Araw ng Pahinga para sa Dragon Boat Festival (6-17)2020-06-19
4Eden Social Welfare Foundation nagsasagawa ng “Kalusugan at Paggagalaw para sa Ina at Anak ~ Grupong Ehersisyo ng Bagong Imigranteng Mag-anak” (6-16)2020-06-19
5Eden Social Welfare Foundation nagsasagawa ng “Kalusugan at Kasiyahan sa Pagkikilos ~ Bagong Imigranteng Support Group sa Lungsod ng Taipei” Hulyo 7 – Agosto 25 (6-15)2020-06-19
6Opisina ng Distrito ng Wenshan sa Lungsod ng Taipei 7/21~8/20 magsasagawa ng “2020 Pag-aaral sa Wika at Kultura ng Vietnam” (6-13)2020-06-19
7Opisina ng Distrito ng Wenshan sa Lungsod ng Taipei 7/3-7/31 magsasagawa ng “2020 Pag-aaral ng Kultura (Lutuing Tsaa at Labong) para sa Bagong Imigrante” (6-12)2020-06-19
8Basic kaalaman sa online negosyo at pagbukas ng tindahan, paraan sa pagkakaroon ng mga mabiling items sa cyber business, pagkakaroon ng kilalang page at paggamit ng iba’t-ibang paraan ng pagbayad, mga dapat gawin sa online marketing at madami pang iba. Magmadali at magparehistro na agad! (6-11)2020-06-15
9Nag-imbita ng kilalang Youtuber magbahagi ng praktikal na pag-aaral sa “Karanasan sa Live Broadcasting” at “Paggamit ng Potograpiya sa Live Broadcasting”! (6-10)2020-06-15
10Opisina ng Distrito ng Zhongzheng sa Lungsod ng Taipei 7/14-8/20 nagsasagawa ng “2020 Techficiency Quotient Certification (TQC) Pagsusuri sa Klaseng Komputer para sa mga Bagong Imigrante” (6-9)2020-06-15
11Opisina ng Distrito ng Shilin sa Lungsod ng Taipei nagsasagawa mula 8/4-9/1 ng “Pag-aaral ng Pangkaarawang Paggamit ng Taigee para sa Bagong Imigrante” sa taon 2020 (6-8)2020-06-15
12Opisina ng Distrito ng Zhongshan sa Lungsod ng Taipei 7/1-7/31 nagsasagawa ng “2020 Gawang-kamay at Paglilikha ng Produktong Balat para sa Bagong Imigrante” (6-7)2020-06-12
13Taiwan Visitors Association naglathala ng 【2020 Gabay sa Turismo, Tirahan at Kainan sa Taiwan e-Book】sa 7 wika, Tsino, Ingles, Hapon, Korea, Indonesia, Thailand at Vietnam. Maaari nang i-download at gamitin! (6-6)2020-06-11
14Asosasyon ng Pag-unlad ng Bagong Imigranteng Pamilya 7/4、7/11、7/18 magsasagawa ng pag-aaral “Pakikipagpalitan ng Ideya sa Maliit na Negosyo para sa Bagong Imigrante sa Taon 2020” (6-5)2020-06-11
15National Education Radio Agosto – Setyembre magsasagawa ng “Proyektong Pagbibihasa sa Produksyon at Pag-anunsyo sa Broadcast Programa para sa Bagong Imigrante sa Taon 2020” (6-4)2020-06-11
16 Lungsod ng Taipei Employment Services Office magsasagawa ng “Pag-aaral sa Trabaho para sa mga Bagong Imigrante” 7/7-7/17 (6-3)2020-06-10
17Lungsod ng Taipei Foreign and Disabled Labor Office magsasagawa ng Pag-aaral ng Wikang Tsino para sa mga Dayuhang Manggagawa Hunyo – Nobyembre 2020 (6-2)2020-06-10
18Opisina ng Distrito ng Datong magsasagawa ng “Maging Magaling na Bagong Imigranteng Maybahay” 7/1-7/31 (6-1)2020-06-09
19Sentro ng Edukasyong Pampamilya sa Lungsod ng Taipei magsasagawa ng pag-aaral sa edukasyong pang-emosyonal “Matalik na Ugnayan, Ikaw at Ako” 7/15-9/23 (5-10)2020-05-26
20Sentro ng Pagsisilbi sa Bagong Imigranteng Kababaihan at Pamilya sa Lungsod ng Taipei magsasagawa ng “Magkakasamang Pag-aaral ng Pagluluto para sa mga Bagong Imigrante” 7/11-9/19 (5-9)2020-05-26