尚未定義
Bilang 標題發布日期
1May opisyal sa Revenue Service ng Lungsod ng Taipei, tagapagprotekta ng karapatan ng mga nagbabayad ng buwis. Kapag kailangan ninyo ang tulong ng Tax Protection Officer, tumawag sa 02-23949211 ext. 450、591 (11-8)2019-11-12
25 minuto bawat araw, magaan sa katawan! Nakahanda na ang mga video sa pagtuturo ng ehersisyo sa wikang Indonesia, Vietnam at Filipino. (11-6)2019-11-11
3Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Timog nagsasagawa ng “Lutuing Indonesia -Lemper ayam”sa 11/23 (11-4)2019-11-01
4Halina’t sumali! “Ika-12 Taon Paligsahan sa Pagsusulat: Pagmamahal, Walang Pagkakaiba sa Bansa”. Huling araw ng pagsumite ng lahok: Disyembre 31! (11-3)2019-11-01
5Ministro ng Labor tumatanggap ng dayuhang manggagawang magpaparehistro at kukuha ng sertipikasyon ng kakayahan sa paghawak ng “forklift” at “paggamit ng stationary crane”, maaaring mag-apply ng mga tanong sa eksamen sa sariling wika! (11-2)2019-11-01
6National Immigration Agency nagsasagawa ng “2020 Proyektong Pagpapaunlad sa mga Anak ng Bagong Imigrante sa Ibayong Dagat”(sa bakasyon tuwing Bagong Taon ng Tsino). Tumatanggap ng rehistrasyon 10/14-11/18! (11-1)2019-11-01
7Pangalan ng mga Mag-aaral at mga Paalala sa 2019 “Paggawa ng Inumin – Special Kurso para sa Bagong Imigrante” (10-16)2019-10-25
8Mamamayan pigilan ang pagsusuhol! (10-15)2019-10-21
9Shilin New Immigrants’ Hall may bagong kursong pag-aaral Oktubre 26 – Nobyembre 16: Pagsimula ng negosyo sa online, makinig sa kuwento at gumawa ng gawaing-kamay, yoga ehersisyo. Paanyayang magparehistro! (10-13)2019-10-17
10Sentro ng Edukasyong Pampamilya sa Lungsod ng Taipei LOHAS Pamilya Libreng Lektura tuwing Sabado tumatanggap ng rehistrasyon: 10/19 Magkakaibang Kasarian at Magkakaibang Pamilya 11/16 Ang Pag-uusap ng Mag-anak tungkol sa Kasal (Magkatulad na Kasarian) 12/21 Edukasyong Pampamilya- Mga Bagong Kaalaman (10-10)2019-10-14
11Lungsod ng Taipei Kagawaran ng Labor nagsasagawa ng “2020 Taon Proyektong Pagpapatupad ng Pagpili ng Katangi-tanging Manggagawa at Tanyag na Samahan ng Manggagawa”, kasalukuyang tumatanggap ng pagpaparehistro (10-9)2019-10-14
12 Ministro ng Interior Nasyonal Imigrasyon Ahensya “Ika-6 na Taon ng Proyektong Pagpapangarap ng Bagong Imigrante at ng mga Anak”, pagpaparehistro mula ngayon hanggang Oktubre 31! (10-8)2019-10-07
13Malaking tao ka na! Opisina ng Distrito ng Shilin nagsasagawa ng “2019 Shilin Distrito Pagsakay sa Canoe sa Keelung Ilog – Aktibidad Pagmamahal at Lakas ng Loob” (10-7)2019-10-07
14Lungsod ng Taipei Opisina ng Distrito ng Zhongzheng nagsasagawa ng “Pag-aaral ukol sa Kape para sa mga Bagong Imigrante” Oktubre 23 at 28 (10-6)2019-10-07
15 Lungsod ng Taipei Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Timog magsasagawa ng 「Aromatherapy – Sandaling Pagpapahinga」 (10-5)2019-10-02
16National Immigration Agency at Taiwan Panorama magasin magtutulungan, ipapakilala ang 4 kakaibang taong nakakuha ng Taiwan citizenship: “Magaling ang taga-Taiwan!” (10-4)2019-10-01
17 Foundation for International Exchange and Cultural Development magsasagawa ng “Timog Silangang Asya at Kultura’t Pag-iisip sa Timog Asya: Dayuhang Manggagawa at Taiwan” sa Oktubre 25 (Biyernes) (10-2)2019-10-01
18 Simula ngayon, Shilin New Immigrants’ Hall magbibigay-silbi na! (10-1)2019-10-01
19Wow! Nagsimula na ang rehistrasyon para sa super propesyonal na “Espesyal na Kursong Pag-aaral ng Paghalo ng mga Inumin”!(9-9)2019-09-24
20 Halina’t sumali! Lungsod ng Taipei Commission on Elections at ang National Immigration Agency magsasagawa ng “Pagsubok ng Pagboto para sa mga Bagong Imigrante” Setyembre 17-18(9-7)2019-09-17