尚未定義
Bilang 標題發布日期
1Bilang hakbang sa pag-iwas sa malubha at kakaibang sakit na pulmonya (o ang tinatawag na Wuhan pneumonia), ititigil ang pagbukas sa publiko at pagpapahiram ng New Immigrants’ Hall sa Wanhua at sa Shilin simula ngayon hanggang Hunyo 30. Paumanhin po sa abalang naidulot sa inyo!(3-12)2020-03-23
2Employment Services Office ng Lungsod ng Taipei magsasagawa ng aktibidad Abril 10, 2020 (Biyernes) “Pagpapakilala sa mga Serbisyo sa Paghahanap ng Trabaho at Ebalwasyon sa Sariling Kakayahan sa Trabaho”, “ Pamamaraan sa Pag-interbyu sa Trabaho”at “Pagranas sa Trabaho at Pagbabahagi ng mga Karanasan”(3-11)2020-03-23
3Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Silangan ng Lungsod ng Taipei nagsasagawa ng “Paggunita Afternoon Tea” Masarap na meryenda at inuming tsaa, mga kuwento ng buhay, kilalanin ang kakaibang sarili. (3-10)2020-03-23
4Lungsod ng Taipei Sentro ng Serbisyo sa Bagong Imigranteng Kababaihan at Pamilya magsasagawa ng “Gawaing Kamay para sa Bagong Imigrante” Abril 9 – Hunyo 11 (3-8)2020-03-13
5Lungsod ng Taipei Sentro ng Serbisyo sa Bagong Imigranteng Kababaihan at Pamilya magsasagawa ng “Pagpipili para sa Bagong Imigranteng Grupong Mananayaw” sa Marso 21 (Sabado) (3-9)2020-03-12
6Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Norte ng Lungsod ng Taipei magsasagawa ng “Paano ipahayag ang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng mga litrato” Abril 11, 2020 (Sabado) at Mayo 16, 2020 (Sabado) (3-7)2020-03-11
7Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Norte ng Lungsod ng Taipei magsasagawa ng “Art Workshop ng Bagong Pangalawang Henerasyon” sa Abril 11, 2020 (Sabado) at Mayo 16, 2020 (Sabado) (3-6)2020-03-11
8Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Norte ng Lungsod ng Taipei magsasagawa ng “Paggawa ng Sariling Herbal Tea” sa Marso 21, 2020 (Sabado) (3-5)2020-03-11
9Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Norte ng Lungsod ng Taipei magsasagawa ng “Pagsasanay sa mga Tagapaglektura ng Kultura” sa Marso 14, 2020 (Sabado) (3-4)2020-03-11
10Opisina ng Distrito ng Nangang magsasagawa ng “Aerobic Pagsasayaw para sa Bagong Imigrante”Marso 24 – Hunyo 30 (3-2)2020-03-03
11Isinasagawa ng Eden Social Welfare Foundation mula Marso – Disyembre ang “Bagong Imigrante Pangalawang Henerasyon Paglilinang ng Karunungan at Pagdadagdag sa Kakayahan bilang Magulang” (3-1)2020-03-03
12Upang sumunod sa paraan ng pag-iwas sa epidemya, pansamantalang ipagpapaliban ang dating nakatakda sa Marso 7 – Hulyo 11, 2020, “Pag-aaral ng Kantang Taigee para sa Bagong Imigrante” na isinasagawa ng Eden Social Welfare Foundation (3-3)2020-03-03
13 Opisina ng Distrito ng Wenshan nagsasagawa ng “Kursong Pag-aaral ng Kultura ng Bagong Imigrante: Paggamit ng Teknolohiyang Mobile at Pagkain na Labong” 2020.3/16-4/6、5/19-6/23 (2-10)2020-02-20
14Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Silangan ng Lungsod ng Taipei nagsasagawa ng lektura “Pangangalaga sa Buto, Pag-iwas sa Pagbagsak, Kalusugan at Sigla para sa mga Seniors” sa Marso 7, 2020 (Sabado) (2-9)2020-02-20
15Isasagawa ng New Immigrant Women and Family Service Center ang “Pagdiriwang ng Araw ng Kababaihan” 2020.3/7 (Sabado)  (2-7)2020-02-14
16  Ang 《Taiwan Panorama》 ay nagpapakilala ng mga kaugalian at gawi sa Taiwan, at may bersyon sa wikang Vietnam, Thailand at Indonesia na nababasa sa online (2-6)2020-02-14
17Nadagdagan ang serbisyo ng 1999 sa Lungsod ng Taipei: May serbisyong pagpapayo sa wikang Vietnam, Indonesia at Thailand (2-5)2020-02-14
18 Isinasagawa ng Kagawaran ng Edukasyon ang “Basic Training para sa mga Magtuturo ng Wika ng Bagong Imigrante sa Lungsod ng Taipei sa Taong 2020” 2020.4/12-5/9 (2-4)2020-02-14
19Opisina ng Distrito ng Beitou nagsasagawa ng “Sining ng Pamumuhay: Pagguguhit ng Chinese Calligraphy para sa Bagong Imigrante” 2020.3/5-4/28 (2-3)2020-02-14
20Eden Social Welfare Foundation nagsasagawa ng “Kursong Pag-aaral ng Kantang Taigee para sa Bagong Imigrante” 2020.3/7-7/11 (2-2)2020-02-14