尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Bilang 標題發布日期
1Natuklasan ang African Swine Flu sa Kampuchea. Parurusahan ng pagmulta ang pagdala sa Taiwan ng produktong karne mula sa Kampuchea. Hindi papayagang pumasok sa bansa ang dayuhang hindi magbabayad ng multa. (4-1)2019-04-12
2Rehistrasyon para sa 2019 Suportang Grupo ng New Immigrant Families Service Center sa Lunsod ng Taipei(3-11)2019-04-10
3Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Timog ng Lunsod ng (3-12)2019-04-10
4Kuwento ng Dayuhang Manggagawa sa Taiwan 2019 Dagdag (3-13)2019-04-10
5Sa kaso ng African swine fever sa Vietnam, ang isang paglabag sa iligal na pag-import ng mga produktong baboy mula sa Vietnam ay magreresulta sa multa ng 200,000 yuan. Kung ang dayuhan ay nabayaran ng multa, siya ay tatangging pumasok.(2-5)2019-03-05
6Let’s do it together ~ Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine promotional video for incoming travelers(1-2)2019-01-19
7Ulo ng Balita: Upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever, ipinagbabawal ang pagdala ng mga produktong karne papasok sa bansa. May mabigat na parusa sa sinumang lumabag sa batas.(1-1)2019-01-19
8Kai Ping Culinary School 「Pag-aaral ng Lutong Taiwan」Rehistrasyon 2018/4/20 (4-9)2018-05-01
9Rehistrasyon para sa Lunsod ng Taipei Distrito ng Neihu 2018 「Pag-aaral ng Manicure Art para sa Bagong Imigrante」(3-3)2018-04-22
102018 Lunsod ng Taipei Iskedyul ng mga Kursong Pag-aaral para sa Bagong Imigrante sa Bawat Distrito(1-10)2018-04-21
11Lunsod ng Taipei Kawanihan ng Social Welfare 2018 Iskedyul ng mga Kursong Pag-aaral para sa Bagong Imigrante.(1-9)2018-04-21
12Lunsod ng Taipei Kawanihan ng Labor 2018 Iskedyul ng mga Kursong Pag-aaral para sa Bagong Imigrante (1-7)2018-04-21
13Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pagtatala sa Pagpupulong (1-4)2018-04-21
14Nagsimula na ang mga kursong pag-aaral para sa mga bagong migrante sa taong 2018 ng Kawanihan ng Edukasyon ng Lunsod ng Taipei. (1-5)2018-04-21
15Ministro ng Interior 「Pagtatanong sa Bilang ng Oras ng Pag-aaral at Eksamen bago Naturalisasyon para sa mga Tagadayuhan」. Inaanyayahan gamitin ang function na ito. (1-3)2018-04-21
16Maaari nang gamitin ang e-Bill serbisyo sa pagbabayad ng gastusin sa pagpapalit ng nasyonalidad. (1-2)2018-04-21
17Ministro ng Kultura 2017.11.15 Kultura Order No. 10630315171 (11-8)2018-04-21
18Ministro ng Interior anunsyo 「Paraan ng Pagturing sa Walang Masamang Kilos para sa Naturalisasyon」(10-7)2017-10-31
19Lunsod ng Taipei Distrito ng Xinyi 「DIY Pag-aaral para sa Bagong Imigrante」. Inaanyayahan magparehistro ang mga interesado.(10-1)2017-10-10
202017Kawanihan ng mga Gawaing Sibil Talaan ng mga Nagsimula nang Kursong Pag-aaral para sa mga Bagong Migrante (1-10)2017-07-26