尚未定義
Bilang 標題發布日期
1Taipei e-learning Micro-course: Pagsalubong ng balut at stinky tofu – Kultura ng Taiwan at Vietnam (1-2)2020-01-14
2Shilin New Immigrants’ Hall pansamantalang magpapahinga Enero 1-31, 2020 (1-1)2020-01-02
3 Bumoto sa Enero 11, 2020 (Ikalawang Bahagi)! Maiksing promo film ng Central Election Commission ukol sa partidong pampulitika, mayroong bersyon sa wikang Taigee at Hakka! (12-5)2019-12-24
4Bumoto sa Enero 11, 2020! Maiksing promo film ng Central Election Commission, may subtitle nakasalin sa 5 wika! (12-4)2019-12-24
5Halina’t sumali! “2020 Taiwan Lantern Festival sa Taichung”Paligsahan ng Likhang Lantern ng mga Bagong Imigrante (12-3)2019-12-19
6Nasyonal Imigrasyon Ahensya Lungsod ng Taipei Service Station naghahanap ng “Pangalawang Henerasyon ng Bagong Imigrante Goodwill Ambassador”, rehistrasyon hanggang 12/20 lamang!(12-1)2019-12-02
7May opisyal sa Revenue Service ng Lungsod ng Taipei, tagapagprotekta ng karapatan ng mga nagbabayad ng buwis. Kapag kailangan ninyo ang tulong ng Tax Protection Officer, tumawag sa 02-23949211 ext. 450、591 (11-8)2019-11-12
85 minuto bawat araw, magaan sa katawan! Nakahanda na ang mga video sa pagtuturo ng ehersisyo sa wikang Indonesia, Vietnam at Filipino. (11-6)2019-11-11
9Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Timog nagsasagawa ng “Lutuing Indonesia -Lemper ayam”sa 11/23 (11-4)2019-11-01
10Halina’t sumali! “Ika-12 Taon Paligsahan sa Pagsusulat: Pagmamahal, Walang Pagkakaiba sa Bansa”. Huling araw ng pagsumite ng lahok: Disyembre 31! (11-3)2019-11-01
11Ministro ng Labor tumatanggap ng dayuhang manggagawang magpaparehistro at kukuha ng sertipikasyon ng kakayahan sa paghawak ng “forklift” at “paggamit ng stationary crane”, maaaring mag-apply ng mga tanong sa eksamen sa sariling wika! (11-2)2019-11-01
12National Immigration Agency nagsasagawa ng “2020 Proyektong Pagpapaunlad sa mga Anak ng Bagong Imigrante sa Ibayong Dagat”(sa bakasyon tuwing Bagong Taon ng Tsino). Tumatanggap ng rehistrasyon 10/14-11/18! (11-1)2019-11-01
13Pangalan ng mga Mag-aaral at mga Paalala sa 2019 “Paggawa ng Inumin – Special Kurso para sa Bagong Imigrante” (10-16)2019-10-25
14Shilin New Immigrants’ Hall may bagong kursong pag-aaral Oktubre 26 – Nobyembre 16: Pagsimula ng negosyo sa online, makinig sa kuwento at gumawa ng gawaing-kamay, yoga ehersisyo. Paanyayang magparehistro! (10-13)2019-10-17
15Sentro ng Edukasyong Pampamilya sa Lungsod ng Taipei LOHAS Pamilya Libreng Lektura tuwing Sabado tumatanggap ng rehistrasyon: 10/19 Magkakaibang Kasarian at Magkakaibang Pamilya 11/16 Ang Pag-uusap ng Mag-anak tungkol sa Kasal (Magkatulad na Kasarian) 12/21 Edukasyong Pampamilya- Mga Bagong Kaalaman (10-10)2019-10-14
16Lungsod ng Taipei Kagawaran ng Labor nagsasagawa ng “2020 Taon Proyektong Pagpapatupad ng Pagpili ng Katangi-tanging Manggagawa at Tanyag na Samahan ng Manggagawa”, kasalukuyang tumatanggap ng pagpaparehistro (10-9)2019-10-14
17 Ministro ng Interior Nasyonal Imigrasyon Ahensya “Ika-6 na Taon ng Proyektong Pagpapangarap ng Bagong Imigrante at ng mga Anak”, pagpaparehistro mula ngayon hanggang Oktubre 31! (10-8)2019-10-07
18Malaking tao ka na! Opisina ng Distrito ng Shilin nagsasagawa ng “2019 Shilin Distrito Pagsakay sa Canoe sa Keelung Ilog – Aktibidad Pagmamahal at Lakas ng Loob” (10-7)2019-10-07
19Lungsod ng Taipei Opisina ng Distrito ng Zhongzheng nagsasagawa ng “Pag-aaral ukol sa Kape para sa mga Bagong Imigrante” Oktubre 23 at 28 (10-6)2019-10-07
20 Lungsod ng Taipei Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Timog magsasagawa ng 「Aromatherapy – Sandaling Pagpapahinga」 (10-5)2019-10-02