尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Bilang 標題發布日期
1Itinakda ng Ministry of Interior National Immigration Agency na isasagawa ang 「2018 Survey sa Pangkabuhayang Pangangailangan ng Bagong Imigrante」 mula Agosto 21, 2018 hanggang Disyembre 20, 2018. Nakikiusap sa mga bagong imigrante na makisamang tumulong sa pagtatanong.(8-11)2018-08-27
2Kai Ping Culinary School 「Pag-aaral ng Lutong Taiwan」Rehistrasyon 2018/4/20 (4-9)2018-05-01
3Aplikasyon para sa Sinyi Charity Foundation 「Proyektong Subsidiya sa Upa ng Bahay para sa Single-Parent na Bagong Imigrante」(3-22)2018-04-22
4Rehistrasyon para sa Lunsod ng Taipei Distrito ng Neihu 2018 「Pag-aaral ng Manicure Art para sa Bagong Imigrante」(3-3)2018-04-22
52018 Lunsod ng Taipei Iskedyul ng mga Kursong Pag-aaral para sa Bagong Imigrante sa Bawat Distrito(1-10)2018-04-21
6Lunsod ng Taipei Kawanihan ng Social Welfare 2018 Iskedyul ng mga Kursong Pag-aaral para sa Bagong Imigrante.(1-9)2018-04-21
7Lunsod ng Taipei Kawanihan ng Labor 2018 Iskedyul ng mga Kursong Pag-aaral para sa Bagong Imigrante (1-7)2018-04-21
8Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pagtatala sa Pagpupulong (1-4)2018-04-21
9Nagsimula na ang mga kursong pag-aaral para sa mga bagong migrante sa taong 2018 ng Kawanihan ng Edukasyon ng Lunsod ng Taipei. (1-5)2018-04-21
10Ministro ng Interior 「Pagtatanong sa Bilang ng Oras ng Pag-aaral at Eksamen bago Naturalisasyon para sa mga Tagadayuhan」. Inaanyayahan gamitin ang function na ito. (1-3)2018-04-21
11Maaari nang gamitin ang e-Bill serbisyo sa pagbabayad ng gastusin sa pagpapalit ng nasyonalidad. (1-2)2018-04-21
12Ministro ng Kultura 2017.11.15 Kultura Order No. 10630315171 (11-8)2018-04-21
13Ministro ng Interior anunsyo 「Paraan ng Pagturing sa Walang Masamang Kilos para sa Naturalisasyon」(10-7)2017-10-31
14Lunsod ng Taipei Distrito ng Xinyi 「DIY Pag-aaral para sa Bagong Imigrante」. Inaanyayahan magparehistro ang mga interesado.(10-1)2017-10-10
152017Kawanihan ng mga Gawaing Sibil Talaan ng mga Nagsimula nang Kursong Pag-aaral para sa mga Bagong Migrante (1-10)2017-07-26
16Ministro ng Interior 2017.6.3 Anunsyo sa 「Pamantayan sa Basic Kakayahan sa Wika at Basic Kaalaman sa mga Karapatan at Obligasyon ng Isang Mamamayan sa Pagkuha ng Naturalisasyon」(7-5)2017-07-14
17Ministro ng Interior 2017.5.26 Pagbabago sa 「Mahalagang Puntos sa Pagsusuri sa Pagpapawalang-bisa ng Pagkamamamayan」(7-6)2017-07-14
18Ministro ng Interior 2017.6.13 Rebiso sa Pagsingil ng Babayaran sa Naturalisasyon(7-3)2017-07-13
19Ministro ng Interior 2017.6.8 Anunsyo sa Pag-amenda sa「Alituntunin sa Pagpapatupad ng Batas sa Nasyonalidad」(7-4)2017-07-13
20Opisina ng Distrito ng Shilin 「Pag-aaral ng Sayaw para sa mga Bagong Imigrante」, paanyaya na sumali at magparehistro. (6-9)2017-06-14