Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang 標題發布日期
1Taiwan National Museum magsasagawa ng “Batik & Lurik Festival” sa Oktubre 4. (9-8)2020-09-25
2Hello Taipei, ang kaisa-isang sistema ng pagreklamo sa Lungsod ng Taipei, nagbibigay ng mapalakaibigang link sa Eksklusibong Lugar para sa mga Bagong Imigrante! (9-7)2020-09-25
3Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Timog 9/24 magsasagawa ng aktibidad “Lutong Kampuchea – Ginisang Baboy at Tanglad & Hot and Sour Sabaw” (9-6)2020-09-16
4Lungsod ng Taipei Multikulturang Aktibidad ~ Masskara Festival ng Pilipinas 9/20 (Linggo). Inaanyayahan ang lahat na dumalo! (9-4)2020-09-09
5Pearl S. Buck Foundation 9/23 (Miyerkoles) nagsasagawa ng “Pagbabahagi sa Training Program para sa Bagong Imigrante” (9-3)2020-09-08
6 Eden Social Welfare Foundation 9/9-10/28 nagsasagawa ng “Pagbabasa para sa Bagong Imigranteng Mag-anak” (9-2)2020-09-08
7“Eksklusibong Kurso para sa Bagong Imigrante – Marketing Application at Baytang C Lisensya sa Kompyuter” nagsimula na ang pagpaparehistro! (9-1)2020-09-04
8 Sentro ng Serbisyo sa Kababaihang Bagong Imigrante at Pamilya sa Lungsod ng Taipei magsasagawa ng pag-aaral para sa “Bagong Kabuhayan ~ Support Group sa mga Middle-age at Seniors Imigrante” 9/12-11/21 (8-13)2020-08-25
9Sentro ng Serbisyo sa Kababaihang Bagong Imigrante at Pamilya sa Lungsod ng Taipei magsasagawa ng “Vietnam Mid-Autumn Festival Aktibidad” sa Setyembre 19 (Sabado) (8-12)2020-08-25
10 Ang mahuling lumabag sa batas at nagpasok ng hayop o halaman na dapat ipa-quarantine sa paraang pagdadala o pagpapadala sa koreo o courier, ay maaaring patawan ng multa hanggang sa pinakamataas na halagang NT$1 milyon! (8-11)2020-08-25
11Opisina ng Distrito ng Nangang nagsasagawa ng “Pagpapayaman sa Kabuhayan ng Bagong Imigrante at Pag-aaral ng Magkakaibang Kultura” 9/3-11/12 Kasama ang rehistrasyon sa tirahan, kaalaman sa batas, paggamit ng cell phone, gawaing-sining sa pagkukulay at marami pang iba! (8-10)2020-08-25
12Kasalukuyang ginagawa ng Child and Youth Welfare Promotion Committee sa Lungsod ng Taipei ang Pagpipili sa Ika-8 Kinatawan ng mga Bata at Kabataan (8-9)2020-08-14
13 Opisina ng Distrito ng Daan sa Lungsod ng Taipei 9/7-9/25 nagsasagawa ng “Tanggal Stress at Pag-aaral ng Masahe para sa Bagong Imigrante” (8-8)2020-08-13
14 Opisina ng Distrito ng Beitou sa Lungsod ng Taipei nagsasagawa ng Taon 2020 “Pagranas ng Negosyo sa Kape para sa Bagong Imigrante” (8-7)2020-08-12
15Foreign and Disabled Labor Office sa Lungsod ng Taipei 9/15-9/24 magsasagawa ng “Taon 2020 Pag-aaral at Pagsasanay sa Propesyonal na Pagsasalin” (8-6) 2020-08-12
16Opisina ng Distrito ng Datong sa Lungsod ng Taipei nagsasagawa ng Taon 2020 “Kursong Pag-aaral ng wikang Taigee para sa mga Bagong Imigrante” 9/2-10/7(8-5)2020-08-07
17 Distrito ng Beitou sa Lungsod ng Taipei nagsasagawa 2020-9/1、9/3 ng pag-aaral sa potograpiya “Bagong Imigrante Walang NG sa Pagkuha ng Litrato sa Cellphone”(8-4)2020-08-06
18Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Silangan ng Lungsod ng Taipei magsasagawa ng pag-aaral “Alamin ang Puso – Grupo ng mga Bagong Imigrante” 8/22、8/29、9/6 (8-3)2020-08-05
19Nagbago na ang Website ng Impormasyon at Pag-unlad ng Bagong Imigrante! (8-2)2020-08-03
20Isasagawa ng Kagawaran ng Kalusugan at Kapakanan ang “2020 Pag-aaral at Pagsasanay sa mga Tagapagsalin sa Paggagamot (wikang Vietnam)” Agosto 23 – Setyembre 27 (8-1)2020-08-03