尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Bilang 標題發布日期
1Let’s do it together ~ Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine promotional video for incoming travelers(1-2)2019-01-19
2Ulo ng Balita: Upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever, ipinagbabawal ang pagdala ng mga produktong karne papasok sa bansa. May mabigat na parusa sa sinumang lumabag sa batas.(1-1)2019-01-19
3Kai Ping Culinary School 「Pag-aaral ng Lutong Taiwan」Rehistrasyon 2018/4/20 (4-9)2018-05-01
4Rehistrasyon para sa Lunsod ng Taipei Distrito ng Neihu 2018 「Pag-aaral ng Manicure Art para sa Bagong Imigrante」(3-3)2018-04-22
52018 Lunsod ng Taipei Iskedyul ng mga Kursong Pag-aaral para sa Bagong Imigrante sa Bawat Distrito(1-10)2018-04-21
6Lunsod ng Taipei Kawanihan ng Social Welfare 2018 Iskedyul ng mga Kursong Pag-aaral para sa Bagong Imigrante.(1-9)2018-04-21
7Lunsod ng Taipei Kawanihan ng Labor 2018 Iskedyul ng mga Kursong Pag-aaral para sa Bagong Imigrante (1-7)2018-04-21
8Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pagtatala sa Pagpupulong (1-4)2018-04-21
9Nagsimula na ang mga kursong pag-aaral para sa mga bagong migrante sa taong 2018 ng Kawanihan ng Edukasyon ng Lunsod ng Taipei. (1-5)2018-04-21
10Ministro ng Interior 「Pagtatanong sa Bilang ng Oras ng Pag-aaral at Eksamen bago Naturalisasyon para sa mga Tagadayuhan」. Inaanyayahan gamitin ang function na ito. (1-3)2018-04-21
11Maaari nang gamitin ang e-Bill serbisyo sa pagbabayad ng gastusin sa pagpapalit ng nasyonalidad. (1-2)2018-04-21
12Ministro ng Kultura 2017.11.15 Kultura Order No. 10630315171 (11-8)2018-04-21
13Ministro ng Interior anunsyo 「Paraan ng Pagturing sa Walang Masamang Kilos para sa Naturalisasyon」(10-7)2017-10-31
14Lunsod ng Taipei Distrito ng Xinyi 「DIY Pag-aaral para sa Bagong Imigrante」. Inaanyayahan magparehistro ang mga interesado.(10-1)2017-10-10
152017Kawanihan ng mga Gawaing Sibil Talaan ng mga Nagsimula nang Kursong Pag-aaral para sa mga Bagong Migrante (1-10)2017-07-26
16Ministro ng Interior 2017.6.3 Anunsyo sa 「Pamantayan sa Basic Kakayahan sa Wika at Basic Kaalaman sa mga Karapatan at Obligasyon ng Isang Mamamayan sa Pagkuha ng Naturalisasyon」(7-5)2017-07-14
17Ministro ng Interior 2017.5.26 Pagbabago sa 「Mahalagang Puntos sa Pagsusuri sa Pagpapawalang-bisa ng Pagkamamamayan」(7-6)2017-07-14
18Ministro ng Interior 2017.6.13 Rebiso sa Pagsingil ng Babayaran sa Naturalisasyon(7-3)2017-07-13
19Ministro ng Interior 2017.6.8 Anunsyo sa Pag-amenda sa「Alituntunin sa Pagpapatupad ng Batas sa Nasyonalidad」(7-4)2017-07-13
20Opisina ng Distrito ng Shilin 「Pag-aaral ng Sayaw para sa mga Bagong Imigrante」, paanyaya na sumali at magparehistro. (6-9)2017-06-14