Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Pagpapawalang-bisa ng “Mga Dapat Alamin sa Lungsod ng Taipei Kagawaran ng Gawaing Panlipunan Pagbibigay ng Tulong sa mga grupong sibiko para sa pagsasagawa ng pagsisilbing pagsuporta sa mga kababaihang bagong imigrante at pamilya” (1-2)2021-01-13
2Ang matuklasang paglabag sa batas ng may dala o magpasok sa paraang courier ng hayop o halaman na dapat ma-quarantine ay maaaring parusahan ng pagkabilanggo ng 7 taon pababa at pagbayad ng multang NT$3,000,000 o mas mababa. (1-1)2021-01-05
3Ang matuklasang paglabag sa batas ng may dala o magpasok sa paraang courier ng hayop o halaman na dapat ma-quarantine ay maaaring parusahan ng pagkabilanggo ng 7 taon pababa at pagbayad ng multang NT$3,000,000 o mas mababa.(1-1)2021-01-04
4Ministro ng Labor, Workforce Development Agency, Sentro ng Ebalwasyon sa Kakayahan, 2021.1/5-1/14 nagsagawa ng “2020 Unang Batch Pagrehistro sa Ebalwasyon ng Kakayahan ng Technician sa Buong Bansa” (12-6)2020-12-29
5Anunsyo sa Araw ng Pahinga sa Shilin at Wanhua New Immigrants’ Hall sa Taon 2021 (12-5)2020-12-11
6Nasyonal Imigrasyon Ahensya 12/23 (Miyerkoles) magsasagawa ng “Planong Patakaran sa paghingi ng Tulong sa Bagong Imigrante Pondo sa Pag-unlad” Taipei iskedyul (12-4) 2020-12-08
7Ministro ng Interior Nasyonal Imigrasyon Ahensya nagsasagawa ng “Ika-7 Proyektong Pagbuo ng Pangarap ng Bagong Imigrante at mga Anak”, rehistrasyon mula ngayon hanggang Disyembre 31 (12-3)2020-12-04
8Anunsyo: Enero 1 - 4, 2021 Magsasara at ititigil ang pagpapahiram ng lugar sa Wanhua at Shilin New Immigrants’ Hall. (12-2)2020-12-03
9Anunsyo: Pansamantalang isasara at ititigil ang pagpapahiram ng lugar sa Shilin New Immigrants’ Hall Pebrero 1-28, 2021 (12-1)2020-12-02
10Vocational Development Institute sa Lungsod ng Taipei magsasagawa ng klaseng “Paggawa at Paglikha ng Accessories” Enero 5 – Marso 31, 2021, prayoridad sa mga bagong imigrante. Nagsimula na ang rehistrasyon. Pagtuturo sa paggawa ng sariling likhang accessories! (11-7)2020-11-25
11Nasyonal Imigrasyon Ahensya magsasagawa ng “2020 Internasyonal Araw ng Imigrante” sa Disyembre 5 (Sabado) (11-6)2020-11-24
12Inaanyayahan kayong magpalutang ng lantern sa tubig, gumawa ng hiling at tikman ang masarap na Vietnam misua! (11-5)2020-11-19
13Lungsod ng Taipei Kagawaran ng Kapakanan sa Lipunan Proyektong Pagbigay ng Tulong sa Bagong Imigrante bago mairehistro ang permanenteng address ng tirahan (11-4)2020-11-17
14Wanhua New Immigrants’ Hall magsasagawa ng “Participatory Budgeting para sa Bagong Imigrante sa Lungsod ng Taipei” 11/29 (11-3)2020-11-17
15Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Timog, Lungsod ng Taipei 11/26 (Huwebes) magsasagawa ng multikulturang aktibidad “Vietnam Misua” (11-2)2020-11-11
16Lungsod ng Taipei Employment Services Office nagsasagawa ng “Pag-aaral sa Paghanap ng Trabaho para sa mga Dayuhang Asawa” Unawain ang mga ibinibigay na resources at serbisyo sa paghahanap ng trabaho ng Lungsod ng Taipei sa mga bagong imigrante. (11-1)2020-11-03
17Eden Social Welfare Foundation magsasagawa ng “2020 Gumawa ng Kaligayahan, Magpalaganap ng Pagmamahal” Proteksyon ng Kapaligiran Charity Bazaar sa Oktubre 31 (Sabado) (10-5)2020-10-23
18Keelung Police Agency magsasagawa ng “Taon 2020 Seminar para sa mga Tagapagsalin” 11/7 (Sabado) (10-4)2020-10-19
19Pearl S. Buck Foundation magsasagawa ng “Workshop sa Pananalapi at Board Games” sa 10/20 (Martes) (10-3)2020-10-15
20Sentro ng Pampamilyang Edukasyon sa Lungsod ng Taipei magsasagawa ng “Lektura sa LOHAS Pamilya” 11/14、12/12 (10-1)2020-10-05