Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Director-General A-Zhao Seryales sa Promosyon ng Pag-iwas sa Panloloko2023-03-07
2“2023 Taiwan Lantern Festival sa Taipei” Pangunahing Visual Animated Film2023-01-07
3Pag-iwas sa Panloloko Video mula sa Nasyonal Pulis Ahensya, Ministri ng Interior2022-11-29
4Propaganda ukol sa Pagboboto2022-10-28
5Cross-border marriage matchmaking video ng Immigration Department ng Ministry of the Interior2022-10-06
6Hindi bumibili ng boto, aking iboboto2022-10-05
7Digital Household Registration sa Lungsod ng Taipei Video na Pang-Promosyon2022-08-02
8Ang maikling pelikula ng pambansang ahensya ng imigrasyon, mga bagong imigrante na nagmamalasakit, nagtuturo at nirerespeto ang Ibat ibang kultur ng Pilipinas.2017-04-28
9 「5F」 Propagandang pelikula ukol sa konseptong Pagmamahal sa Pamilya.2017-03-27
102016 Sine ukol sa Patakaran sa Populasyon 30sec2016-10-11
112016 Sine ukol sa Patakaran sa Populasyon 2016-10-11
12「Mapa ng mga Pagkain ng Bagong Imigrante」 Press Conference2016-01-28
13Pagpapalaganap sa Kaligayahan ng mga Anak ng Imigrante2015-05-15
14Taiwan ang aking tahanan2014-06-24
15Nakatadhanang maging isang pamilya / Napamahal sa Pamilyang Ito2013-05-16
16“Torch Plan” para sa mga Bagong Imigrante sa Buong Bansa --- Paligsahan ng Maiksing Pelikula sa Masayang Kabuhayan ng Pamilyang Bagong Imigrante2013-05-16
17Pinahihintulutan ng Espesyal na Website ng Taipei sa mga Bagong Imigrante na maging maganda at madali ang buhay2012-11-01
18Makilala ang Kasiyahan sa Taipei-Bagong Imigrante2012-08-20