Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
12025 Taipei / New Taipei World Masters Games2024-03-29
2National Development Council – Patungo sa 2030 Patakarang Dalawang Lengguwahe2024-03-22
3Departamento ng Lupain – “Pag-iwas sa Panloloko sa Pag-upa ng Tirahan”2024-03-22
4Pakikilahok sa Paglaan ng Gastusin sa Distrito ng Wanhua sa Lungsod ng Taipei2024-01-25
5Pakikilahok sa Paglaan ng Gastusin sa Distrito ng Zhongzheng sa Lungsod ng Taipei2024-01-25
6Pakikilahok sa Paglaan ng Gastusin sa Distrito ng Zhongshan sa Lungsod ng Taipei2024-01-25
7Director-General A-Zhao Seryales sa Promosyon ng Pag-iwas sa Panloloko2023-03-07
8“2023 Taiwan Lantern Festival sa Taipei” Pangunahing Visual Animated Film2023-01-07
9Propaganda ukol sa Pagboboto2022-10-28
10Cross-border marriage matchmaking video ng Immigration Department ng Ministry of the Interior2022-10-06
11Hindi bumibili ng boto, aking iboboto2022-10-05
12Digital Household Registration sa Lungsod ng Taipei Video na Pang-Promosyon2022-08-02
13Ang maikling pelikula ng pambansang ahensya ng imigrasyon, mga bagong imigrante na nagmamalasakit, nagtuturo at nirerespeto ang Ibat ibang kultur ng Pilipinas.2017-04-28
14 「5F」 Propagandang pelikula ukol sa konseptong Pagmamahal sa Pamilya.2017-03-27
152016 Sine ukol sa Patakaran sa Populasyon 30sec2016-10-11
162016 Sine ukol sa Patakaran sa Populasyon 2016-10-11
17「Mapa ng mga Pagkain ng Bagong Imigrante」 Press Conference2016-01-28
18Pagpapalaganap sa Kaligayahan ng mga Anak ng Imigrante2015-05-15
19Taiwan ang aking tahanan2014-06-24
20Nakatadhanang maging isang pamilya / Napamahal sa Pamilyang Ito2013-05-16