Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Ang maikling pelikula ng pambansang ahensya ng imigrasyon, mga bagong imigrante na nagmamalasakit, nagtuturo at nirerespeto ang Ibat ibang kultur ng Pilipinas.

Pinahahalagahan ang pagkakaiba Paggalang sa multi-kultura
Pinahahalagahan ang pagkakaiba Paggalang sa multi-kultura 
Chinese 
Wika ng Taiwan 
Wika ng Hakka 
English 
Indonesian 
Thai 
Cambodian 
Myanmar
Vietnamese

New Immigrant New Power 
New Immigrant New Power  
Chinese
Wika ng Taiwan
Wika ng Hakka
English 
Indonesian
Thai 
Cambodian
Myanmar
Vietnamese