Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Ano ang prinsipyo sa pagbigay ng pangalan na Chinese sa mga tagadayuhan, mga taong walang nasyonalidad at sa kanilang mga anak? 2024-02-16
2Matapos makipagdiborsyo ang dayuhang asawa, ano ang gagawin upang makakuha ng Nasyonal ID? 2024-01-11
3【Bagong Imigrante】 Kapag ang bagong imigrante (tagadayuhang asawa) ay may Alien Resident Certificate, ano ang proseso sa pag-apply ng Nasyonal ID? Anong mga dokumento ang dapat ihanda? 2024-01-11
4Paano mag-apply ang bagong imigrante (tagadayuhan o taong walang nasyonalidad) sa nasyonalidad ng Republika ng Tsina? At kwalipikasyon para mag-apply ng Nasyonal ID? 2024-01-11
5Proseso ng pagkuha ng Nasyonal ID ng tagadayuhan (hindi kabilang ang mga mamamayan sa Hongkong, Macau at Tsina)? Gaano katagal makaraan nakakuha ng ARC bago maaaring mag-apply para sa ID? Paraan ng pagproseso? 2024-01-11
6Kapag ikinasal ang isang tagadayuhan at naparito sa Taiwan o matagalan nang nagtratrabaho sa Taiwan, anong mga dokumento ang dapat ihanda kung nais mag-apply ng Taiwan Nasyonal ID?2024-01-11
7Paano mag-apply para sa pagpaparehistro ng kasal kung ang banyagang asawa ay kasal sa aming mga mamamayan?2023-10-17
8Paano mag-apply para sa pagpaparehistro ng diborsiyo kung ang banyagang asawa ay diborsiyado sa aming mamamayan?2023-09-04
9Paano mag-apply ng pagapaprehistro ng kapanganakan para sa mga anak ng banyagang asawa at ng aming mamamayan?2023-09-04
10Paano mag-apply para sa pagpaparehistro ng diborsiyo kung ang banyagang asawa ay diborsiyado sa aming mamamayan?2018-04-14