Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Kapag ang nagdadalantaong bagong imigranteng babae ay nakapagpasuri na sa pre-natal check-up bago nag-apply ng subsidiya, maaari bang i-apply ang subsidiya sa nabayaran nang gastos sa pre-natal check-up? 2024-02-16
2Paano gumawa ng pagsusuri sa kalusugan ang bagong imigranteng asawa?2024-02-16
3May subsidiya ba ang bagong imigrante sa pagsusuri sa kalusugan matapos ikasal at bago magdalantao? 2024-02-16
4Pagdating ng bagong imigrante sa Taiwan, paano mag-apply ng health insurance?2024-02-16
5Maaari bang mag-apply ng subsidiya sa pre-natal check-up sa mga nagdadalantaong bagong imigranteng babae na wala pang Health Insurance kapag wala pang ARC ang bagong imigranteng babae? 2024-02-16
6Ano ang kabilang sa subsidiya sa pre-natal check-up sa mga nagdadalantaong bagong imigranteng babae na wala pang Health Insurance?2024-02-16
7Paano mag-apply ng “Subsidiya sa Pre-natal Check-up ng Nagdadalantaong Bagong Imigranteng Babae na wala pang Health Insurance”? 2024-02-16
8Paano Magkaroon ng Health Insurance 2024-02-16
9Nais kong humingi ng payo sa ilang tanong ukol sa sakit sa pakikipagtalik? 2024-02-16
10Isinasagawa ng mga tauhan ng Kunming Prevention and Control Center sa labas ng ospital ang aktibidad na pagsusuri (AIDS at syphilis) nang hindi nagpapakilala. Ano ang teleponong maaaring pagtanungan? 2024-02-16
11Paano itapon ang medical syringe na ginamit sa pagturok sa loob ng bahay? 2024-01-18
12Mayroon bang anumang mga tulong na salapi ng pamahalaan para maaaring applyan pagkatapos ng pagbubuntis?2018-04-14
13Paano lumahok sa pangkalusugang pangangalaga?2018-04-14
14Maaari bang magkaroon ng libreng pneumovax ang bata? Makakapag-apply ba kung ang pagpaparehistro ay nasa Taiwan ngunit2018-04-14