Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Ang Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei Serbisyo para sa Mamamayan (https://service.gov.taipei/) ay nagbibigay ng serbisyong “Pag-uupa at Paghihiram ng Pampublikong Lugar”. Kapag may kinakailangan para sa aktibidad, maaaring gumawa ng aplikasyon ayon sa administratibong distrito.

1. Pag-uupa at Paghihiram ng Pampublikong Lugar https://service.gov.taipei/rental

2. Website Sistema ng Pag-uupa at Paghihiram sa Kagawaran ng Sports https://sports.tms.gov.tw/  (may kalakip na file ng manual sa operasyon)