Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

1. Paghiram ng lugar sa New Immigrants’ Hall, pumunta sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei Paghiram at Pag-upa ng Pampublikong Lugar (link ng website: https://service.gov.taipei/rental), i-enter ang New Immigrants’ Hall 「新移民會館」at mag-search.


2. Pagpapakilala sa NGO Hall:  https://ngo.taipei/Default.aspx,

 pag-upa at paghiram sa https://service.gov.taipei/Search?q=NGO


3. Website ng pag-upa at paghiram sa Kagawaran ng Sports: https://vbs.sports.taipei/

   E-file handbook sa paggamit: https://reurl.cc/NpbyYe


4. Para sa pangangailangang umupa at manghiram ng iba pang lugar, maaaring pumunta sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei Serbisyo para sa mga Mamamayan ng Lungsod àà Paghiram at Pag-upa ng Pampublikong Lugar àà mag-apply ng paggamit ayon sa administratibong distrito.