Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Iniimbitahan ang mga bagong imigrante, gamitin ang Ministri ng Interior Nasyonal Imigrasyon Ahensya “1990 Hotline sa Serbisyong Pagpapayo sa mga Dayuhan sa Taiwan”!2022-03-14
2Makalipas ang isang buwan sa trabaho, at matapos ang ebalwasyong pagtatasang may pangangailanganinatas ay maaring mag-apply ng para sa subsidiyang pangtulong.2017-04-05
3Ingles bersyon ng “Test sa basic language abilidad at karapatan sa tungkulin ng isang mamamayan ukol sa Naturatlization sa mga nagtamo ng Taiwan citizenship”(6-2) 2014-06-18
4Sa mga nagkaroon ng nasyonalidad at paninirahan sa Taiwan at nawalang bisa ay maaari mag-apply muli para sa pagpapanumbalik sa proseso pagpaparehistro ng nasyonalidad at paninirahan sa Taiwan.(6-3)2014-06-18
5Mga wika sa 「Mga processo dadaanan ng mga lokal na national ang pag-aasawa sa dayuhan sa pag-aaply ng naturalization pagiging citizen ng Republika na China 」 ay may binubuo ng Chinese, Ingles, Japanese, Korean, Indonesian, Vietnamese, Myanmar, Cambodian, at Thai ng siyam na wika2014-04-19
6Upang hikayatin ang mga dayuhan lumahok sa kani-kanilang distrito ng lungsod sa pag-apply ng pagsubok para sa naturalization ng pagiging mamamayan, sa mga aplikante ay makakatanggap ng isang maliit na regalo.2014-04-18
7“Exchange Wika silid-aralan” ng Taiwan Kapisanan ng pandiwang na komunikasyon 2014-03-29
8“Patunay sa naturalized ROC nasyonalidad” mga gamit at naturalisasyon “Dapat tandaan na tulong sa ROC nasyonalidad”2014-03-08
9「Taipei card」Second generation health card2014-02-22
10Matamo ang citizenship sa naturalization na mga pangunahing wika at kaalaman tungkol sa mga karapatan at obligasyon ng pambansang pagsusulit (Nakasulat na pagsusuri). Bukas sa lahat sa pag-download2014-01-21
11Ilulunsad ng National Immigration Agency ang “Serbisyo para sa New Immigrant ang outsourcing programa para sa edukasyon”2014-01-16
12Huwag lapitan ang mga wild animals at lumayo sa panahon ito na may rabies.2013-08-09
13Kawanihan ng mga Gawaing Sibil ng Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Sistema ng mga Tanong sa Pagkuha ng Naturalisasyon --- may serbisyo sa tatlong klaseng salita – Mandarin Chinese (Kwo-yee), Taiwan local dialect (Tai-gee) at Hakka local dialect. Inaasahang gamitin ito ng mga may nais na sumali sa eksamen para sa naturalisasyon upang malaman nila ang mga tanong sa sistema.2013-03-01
14Para sa Pag-aayos ng Kasunduan sa mga Pamilya sa Pamamagitan ng Sistemang Panghukuman sa iba’t-ibang wikain, maaring tingnan ang website ng Judicial Yuan para sa mga detalye.2013-01-15
15Mula Pebrero 2013, ang mga bagong imigranteng manggagawang nawalan ng trabaho sa hindi sariling kagustuhan, ay maaring makakuha ng subsidiyang2012-12-22