Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang 標題發布日期
1Makalipas ang isang buwan sa trabaho, at matapos ang ebalwasyong pagtatasang may pangangailanganinatas ay maaring mag-apply ng para sa subsidiyang pangtulong.2017-04-05
2Ingles bersyon ng “Test sa basic language abilidad at karapatan sa tungkulin ng isang mamamayan ukol sa Naturatlization sa mga nagtamo ng Taiwan citizenship”。(6-2) 2014-06-18
3Mga wika sa 「Mga processo dadaanan ng mga lokal na national ang pag-aasawa sa dayuhan sa pag-aaply ng naturalization pagiging citizen ng Republika na China 」 ay may binubuo ng Chinese, Ingles, Japanese, Korean, Indonesian, Vietnamese, Myanmar, Cambodian, at Thai ng siyam na wika2014-04-19
4Upang hikayatin ang mga dayuhan lumahok sa kani-kanilang distrito ng lungsod sa pag-apply ng pagsubok para sa naturalization ng pagiging mamamayan, sa mga aplikante ay makakatanggap ng isang maliit na regalo.2014-04-18
5Nagsimula na ang mga kursong pag-aaral para sa mga bagong imigrante sa Taong 2013 na pinapangasiwaan ng Kawanihan ng Kalusugan ng Lunsod ng Taipei. Malugod na inaanyayahang sumali ang ating mga kaibigang bagong imigrante.2014-03-31
6“Exchange Wika silid-aralan” ng Taiwan Kapisanan ng pandiwang na komunikasyon 2014-03-29
7Workforce Development Agency "Taiwan New Home" website, may mga "Handbook ng banyagang asawa na manggagawa sa Pagtatrabaho at Karapatan" bersyon sa Chinese, Ingles, Thai, Vietnamese, Indonesian. Welcome ang mga New Immigrant na mag-download at basahin.2014-03-25
8“Patunay sa naturalized ROC nasyonalidad” mga gamit at naturalisasyon “Dapat tandaan na tulong sa ROC nasyonalidad”2014-03-08
92014 Kurso para sa New Immigrant ng Department Labor ay bukas na, welcome sa mga kaibigan ng mga New Immigrant ang sumali2014-03-05
102014 Kawanihan ng mga Gawaing Sibil Talaan ng mga Nagsimula nang Kursong Pag-aaral para sa mga Bagong Migrante2014-03-03
11Nagsimula na ang mga kursong pag-aaral para sa mga bagong migrante sa taong 2014 ng Kawanihan ng Edukasyon ng Lunsod ng Taipei. Malugod na inaanyayahang sumali ang ating mga kaibigang bagong migrante2014-03-02
12「Taipei card」Second generation health card2014-02-22
13Matamo ang citizenship sa naturalization na mga pangunahing wika at kaalaman tungkol sa mga karapatan at obligasyon ng pambansang pagsusulit (Nakasulat na pagsusuri). Bukas sa lahat sa pag-download2014-01-21
14Ilulunsad ng National Immigration Agency ang “Serbisyo para sa New Immigrant ang outsourcing programa para sa edukasyon”2014-01-16
15Ang National Immigration Agency Ministry of Interior maglulunsad sa ika uno ng Enero sa taon 2014 ang “Mga banyaga nakatira sa Taiwan ng advisory hotline service 0800-024-111” inanyayahan ang lahat na new immigrant sa paggamit 2013-11-25
16Huwag lapitan ang mga wild animals at lumayo sa panahon ito na may rabies.2013-08-09
17Kawanihan ng mga Gawaing Sibil ng Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Sistema ng mga Tanong sa Pagkuha ng Naturalisasyon --- may serbisyo sa tatlong klaseng salita – Mandarin Chinese (Kwo-yee), Taiwan local dialect (Tai-gee) at Hakka local dialect. Inaasahang gamitin ito ng mga may nais na sumali sa eksamen para sa naturalisasyon upang malaman nila ang mga tanong sa sistema.2013-03-01
18“Pag-ibig‧Kaya Kami ay Naging Isang Pamilya”, seriales serye ng programa sa radyo sa 5 klaseng wika (IntsikTsino, Indonesian, Thai, Vietnam at Ingles). Inaanyayahan kayong makinig sa programa.2013-01-20
19Practical Message2013-01-19
20Para sa Pag-aayos ng Kasunduan sa mga Pamilya sa Pamamagitan ng Sistemang Panghukuman sa iba’t-ibang wikain, maaring tingnan ang website ng Judicial Yuan para sa mga detalye.2013-01-15