Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Makalipas ang isang buwan sa trabaho, at matapos ang ebalwasyong pagtatasang may pangangailanganinatas ay maaring mag-apply ng para sa subsidiyang pangtulong.2017-04-05
2Ingles bersyon ng “Test sa basic language abilidad at karapatan sa tungkulin ng isang mamamayan ukol sa Naturatlization sa mga nagtamo ng Taiwan citizenship”(6-2) 2014-06-18
3Sa mga nagkaroon ng nasyonalidad at paninirahan sa Taiwan at nawalang bisa ay maaari mag-apply muli para sa pagpapanumbalik sa proseso pagpaparehistro ng nasyonalidad at paninirahan sa Taiwan.(6-3)2014-06-18
4Mga wika sa 「Mga processo dadaanan ng mga lokal na national ang pag-aasawa sa dayuhan sa pag-aaply ng naturalization pagiging citizen ng Republika na China 」 ay may binubuo ng Chinese, Ingles, Japanese, Korean, Indonesian, Vietnamese, Myanmar, Cambodian, at Thai ng siyam na wika2014-04-19
5Upang hikayatin ang mga dayuhan lumahok sa kani-kanilang distrito ng lungsod sa pag-apply ng pagsubok para sa naturalization ng pagiging mamamayan, sa mga aplikante ay makakatanggap ng isang maliit na regalo.2014-04-18
6“Exchange Wika silid-aralan” ng Taiwan Kapisanan ng pandiwang na komunikasyon 2014-03-29
7“Patunay sa naturalized ROC nasyonalidad” mga gamit at naturalisasyon “Dapat tandaan na tulong sa ROC nasyonalidad”2014-03-08
8「Taipei card」Second generation health card2014-02-22
9Matamo ang citizenship sa naturalization na mga pangunahing wika at kaalaman tungkol sa mga karapatan at obligasyon ng pambansang pagsusulit (Nakasulat na pagsusuri). Bukas sa lahat sa pag-download2014-01-21
10Ilulunsad ng National Immigration Agency ang “Serbisyo para sa New Immigrant ang outsourcing programa para sa edukasyon”2014-01-16
11Ang National Immigration Agency Ministry of Interior maglulunsad sa ika uno ng Enero sa taon 2014 ang “Mga banyaga nakatira sa Taiwan ng advisory hotline service 0800-024-111” inanyayahan ang lahat na new immigrant sa paggamit 2013-11-25
12Huwag lapitan ang mga wild animals at lumayo sa panahon ito na may rabies.2013-08-09
13Kawanihan ng mga Gawaing Sibil ng Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Sistema ng mga Tanong sa Pagkuha ng Naturalisasyon --- may serbisyo sa tatlong klaseng salita – Mandarin Chinese (Kwo-yee), Taiwan local dialect (Tai-gee) at Hakka local dialect. Inaasahang gamitin ito ng mga may nais na sumali sa eksamen para sa naturalisasyon upang malaman nila ang mga tanong sa sistema.2013-03-01
14Para sa Pag-aayos ng Kasunduan sa mga Pamilya sa Pamamagitan ng Sistemang Panghukuman sa iba’t-ibang wikain, maaring tingnan ang website ng Judicial Yuan para sa mga detalye.2013-01-15
15Mula Pebrero 2013, ang mga bagong imigranteng manggagawang nawalan ng trabaho sa hindi sariling kagustuhan, ay maaring makakuha ng subsidiyang2012-12-22