Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Makalipas ang isang buwan sa trabaho, at matapos ang ebalwasyong pagtatasang may pangangailanganinatas ay maaring mag-apply ng para sa subsidiyang pangtulong.

Ang bagong imigrante sa rekomendasyon ng Employment Services Office, at makalipas ang isang buwan sa trabaho, at matapos ang ebalwasyong pagtatasang may pangangailanganinatas ay maaring mag-apply ng para sa subsidiyang pangtulong.
Mula sa Kagawaran ng mga Manggagawa para sa mga bagong imigrante na may hawak na Resident Certificate at may karapatan na magtrabaho nang alinsunod sa batas, maaring magpatulong sa paghanap ng trabaho sa mga Service Station ng Employment Services Office sa Lunsod ng Taipei. At sa mga may buwanang sahod (na siyang batayan ng pagrehistro sa Labor Insurance) na hindi umaabot sa pamantayan na inianunsyo ng Employment Services Office at nakapagtrabaho nang maayos mahigit na sa isang buwan, ang bawat isang tao ay maaring makakuha ng subsidiyang pangtulong na NT$5000 bawat buwan, pinakamadami sa 6 na buwan.