Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Sa unang pagkakataon, nakamit ng Lungsod ng Taipei sa Hunyo 2023 ang Crescent Rating na “Most Promising Muslim-friendly City Destination of The Year(non-OIC)”. Kasalukuyang may mahigit sa 60 hotel at kainan sa Lungsod ng Taipei na maaaring tirahan at mapuntahan ng mga kaibigang Moslem, at may mahigit pang 30 pasyalan at pampublikong lugar na may lugar sa pagdadasal at pasilidad sa paglilinis ng katawan.


◈Moslem Friendly Store

https://friendlystore.taipei/index.php/tw/177/map?search=%E7%A9%86%E6%96%AF%E6%9E%97%E5%8F%8B%E5%96%84


◈Kilalang Kapaligiran na Mapalakaibigan sa mga Moslem

https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0020119&keyString=%5e63%5e


◈Listahan ng Kilalang Kainan at Tirahan na Mapalakaibigan sa mga Moslem

https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0020118&keyString=%5e63%5e&page=1


Taipei Grand Mosque

Address: No.62, Sec. 2, Xinsheng S. Road, Distrito ng Daan, Lungsod ng Taipei

Telepono: 02-23219445

Oras ng Pagbukas: 09:00-20:00 bawat araw


Taipei Cultural Mosque

Address: No.3, Lane 25, Sec. 1, Xinhai Road, Distrito ng Zhongzheng, Lungsod ng Taipei

Telepono: 02-23675421


Sanggunian: Gabay sa Paglalakbay ng Moslem 【Kagawaran ng Impormasyon at Turismo sa Lungsod ng Taipei】