Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
1Ika-9 Taon Pang-1 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2024-04-24
2Ika-9 Taon Pang-1 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2024-04-24
3Ika-8 Taon Pang-10 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2024-01-24
4Ika-8 Taon Pang-10 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2024-01-24
5Talaan ng Pangalan at Kasarian ng mga Miyembro sa Ika-9 Taon ng Committee ng mga Gawain ng Bagong Imigrante2023-12-29
6Ika-8 Taon Pang-9 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2023-09-28
7Ika-8 Taon Pang-9 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2023-09-28
8Talaan ng Pangalan at Kasarian ng mga Miyembro sa Ika-8 Taon ng Committee ng mga Gawain ng Bagong Imigrante2023-08-15
9Ika-8 Taon Pang-8 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2023-07-06
10Ika-8 Taon Pang-8 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong) 2023-07-06
11Ika-8 Taon Pang-7 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2023-04-24
12Ika-8 Taon Pang-7 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2023-04-24
13“Affairs Committee ng Bagong Imigrante sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei” bukas at transparent ang analysis2023-03-21
14Ika-8 Taon Pang-6 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong) 2022-12-27
15Ika-8 Taon Pang-6 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-12-27
16Ika-8 Taon Pang-5 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-12-13
17Ika-8 Taon Pang-5 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-12-13
18Ika-8 Taon Pang-4 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-07-29
19Ika-8 Taon Pang-4 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-07-29
20Ika-8 Taon Pang-3 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-04-23