Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
1Talaan ng Pangalan at Kasarian ng mga Miyembro sa Ika-8 Taon ng Committee ng mga Gawain ng Bagong Imigrante2022-09-14
2“Affairs Committee ng Bagong Imigrante sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei” bukas at transparent ang analysis2022-09-14
3Ika-8 Taon Pang-4 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-07-29
4Ika-8 Taon Pang-4 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-07-29
5Ika-8 Taon Pang-3 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-04-23
6Ika-8 Taon Pang-3 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-04-23
7Ika-8 Taon Pang-2 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-01-11
8Ika-8 Taon Pang-2 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-01-11
9Ika-8 Taon Pang-1 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2021-12-01
10Ika-8 Taon Pang-1 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2021-12-01
11Mahalagang Bagay sa Pagtaguyod ng Affairs Committee ng Bagong Imigrante sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei2021-09-06
12Ika-7 Taon Pang-8 na Pagpupulong ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei Komite sa Pangangalaga, Pagbibigay-gabay at Pagpapayo sa mga Bagong Imigrante (Talaan ng Pagpupulong)2021-07-12
13Ika-7 Taon Pang-8 na Pagpupulong ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei Komite sa Pangangalaga, Pagbibigay-gabay at Pagpapayo sa mga Bagong Imigrante (Mga Impormasyon sa Pagpupulong)2021-07-12
14Ika-7 Taon Pang-7 na Pagpupulong ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei Komite sa Pangangalaga, Pagbibigay-gabay at Pagpapayo sa mga Bagong Imigrante (Mga Impormasyon sa Pagpupulong)2021-04-22
15Ika-7 Taon Pang-7 na Pagpupulong ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei Komite sa Pangangalaga, Pagbibigay-gabay at Pagpapayo sa mga Bagong Imigrante (Talaan ng Pagpupulong)2021-04-22
16Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-pito na Taon Pagtatala sa 6 Pagpupulong2021-01-12
17Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-pito na Taon Pagtatala sa 5 Pagpupulong2020-10-16
18Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-pito na Taon Pagtatala sa 4Pagpupulong2020-07-10
19Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-pito na Taon Pagtatala sa 3Pagpupulong2020-04-08
20Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-pito na Taon Pagtatala sa 2Pagpupulong2020-01-08