Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
1Ika-8 Taon Pang-10 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2024-01-24
2Ika-8 Taon Pang-10 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2024-01-24
3Talaan ng Pangalan at Kasarian ng mga Miyembro sa Ika-9 Taon ng Committee ng mga Gawain ng Bagong Imigrante2023-12-29
4Ika-8 Taon Pang-9 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2023-09-28
5Ika-8 Taon Pang-9 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2023-09-28
6Talaan ng Pangalan at Kasarian ng mga Miyembro sa Ika-8 Taon ng Committee ng mga Gawain ng Bagong Imigrante2023-08-15
7Ika-8 Taon Pang-8 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2023-07-06
8Ika-8 Taon Pang-8 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong) 2023-07-06
9Ika-8 Taon Pang-7 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2023-04-24
10Ika-8 Taon Pang-7 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2023-04-24
11“Affairs Committee ng Bagong Imigrante sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei” bukas at transparent ang analysis2023-03-21
12Ika-8 Taon Pang-6 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong) 2022-12-27
13Ika-8 Taon Pang-6 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-12-27
14Ika-8 Taon Pang-5 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-12-13
15Ika-8 Taon Pang-5 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-12-13
16Ika-8 Taon Pang-4 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-07-29
17Ika-8 Taon Pang-4 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-07-29
18Ika-8 Taon Pang-3 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-04-23
19Ika-8 Taon Pang-3 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-04-23
20Ika-8 Taon Pang-2 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-01-11