Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
1Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-pito na Taon Pagtatala sa 6 Pagpupulong2021-01-12
2Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-pito na Taon Pagtatala sa 5 Pagpupulong2020-10-16
3Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-pito na Taon Pagtatala sa 4Pagpupulong2020-07-10
4Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-pito na Taon Pagtatala sa 3Pagpupulong2020-04-08
5Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-pito na Taon Pagtatala sa 2Pagpupulong2020-01-08
6Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-pito na Taon Pagtatala sa 1 Pagpupulong2019-10-21
7Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 8 Pagpupulong2018-06-11
8Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 7 Pagpupulong2018-06-11
9Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 6 Pagpupulong2018-06-11
10Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 5 Pagpupulong2018-06-11
11Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 4 Pagpupulong2018-06-11
12Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 3 Pagpupulong2018-06-11
13Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 2 Pagpupulong2018-06-11
14Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 1 Pagpupulong2018-06-11
15Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Lkaapat na Taon Pagtatala sa 4 Pagpupulong2018-06-11
16Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Lkaapat na Taon Pagtatala sa 3 Pagpupulong2018-06-11
17Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Lkaapat na Taon Pagtatala sa 2 Pagpupulong2018-06-11
18Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Lkaapat na Taon Pagtatala sa 1 Pagpupulong2018-06-11
19Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-anim na Taon Pagtatala sa 2 Pagpupulong2018-06-11
20Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-anim na Taon Pagtatala sa 1 Pagpupulong2018-06-11