Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
1Ika-8 Taon Pang-6 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong) 2022-12-27
2Ika-8 Taon Pang-6 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-12-27
3Ika-8 Taon Pang-5 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-12-13
4Ika-8 Taon Pang-5 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-12-13
5Talaan ng Pangalan at Kasarian ng mga Miyembro sa Ika-8 Taon ng Committee ng mga Gawain ng Bagong Imigrante2022-09-14
6“Affairs Committee ng Bagong Imigrante sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei” bukas at transparent ang analysis2022-09-14
7Ika-8 Taon Pang-4 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-07-29
8Ika-8 Taon Pang-4 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-07-29
9Ika-8 Taon Pang-3 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-04-23
10Ika-8 Taon Pang-3 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-04-23
11Ika-8 Taon Pang-2 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-01-11
12Ika-8 Taon Pang-2 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-01-11
13Ika-8 Taon Pang-1 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2021-12-01
14Ika-8 Taon Pang-1 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2021-12-01
15Mahalagang Bagay sa Pagtaguyod ng Affairs Committee ng Bagong Imigrante sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei2021-09-06
16Ika-7 Taon Pang-8 na Pagpupulong ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei Komite sa Pangangalaga, Pagbibigay-gabay at Pagpapayo sa mga Bagong Imigrante (Talaan ng Pagpupulong)2021-07-12
17Ika-7 Taon Pang-8 na Pagpupulong ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei Komite sa Pangangalaga, Pagbibigay-gabay at Pagpapayo sa mga Bagong Imigrante (Mga Impormasyon sa Pagpupulong)2021-07-12
18Ika-7 Taon Pang-7 na Pagpupulong ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei Komite sa Pangangalaga, Pagbibigay-gabay at Pagpapayo sa mga Bagong Imigrante (Mga Impormasyon sa Pagpupulong)2021-04-22
19Ika-7 Taon Pang-7 na Pagpupulong ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei Komite sa Pangangalaga, Pagbibigay-gabay at Pagpapayo sa mga Bagong Imigrante (Talaan ng Pagpupulong)2021-04-22
20Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-pito na Taon Pagtatala sa 6 Pagpupulong2021-01-12