Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
1Ika-8 Taon Pang-9 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2023-09-28
2Ika-8 Taon Pang-9 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2023-09-28
3Talaan ng Pangalan at Kasarian ng mga Miyembro sa Ika-8 Taon ng Committee ng mga Gawain ng Bagong Imigrante2023-08-15
4Ika-8 Taon Pang-8 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2023-07-06
5Ika-8 Taon Pang-8 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong) 2023-07-06
6Ika-8 Taon Pang-7 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2023-04-24
7Ika-8 Taon Pang-7 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2023-04-24
8“Affairs Committee ng Bagong Imigrante sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei” bukas at transparent ang analysis2023-03-21
9Ika-8 Taon Pang-6 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong) 2022-12-27
10Ika-8 Taon Pang-6 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-12-27
11Ika-8 Taon Pang-5 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-12-13
12Ika-8 Taon Pang-5 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-12-13
13Ika-8 Taon Pang-4 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-07-29
14Ika-8 Taon Pang-4 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-07-29
15Ika-8 Taon Pang-3 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-04-23
16Ika-8 Taon Pang-3 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-04-23
17Ika-8 Taon Pang-2 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2022-01-11
18Ika-8 Taon Pang-2 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2022-01-11
19Ika-8 Taon Pang-1 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Rekord ng Pagpupulong)2021-12-01
20Ika-8 Taon Pang-1 na Pagpupulong ng Bagong Imigrante Affairs Committee sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (Impormasyon sa Pagpupulong)2021-12-01