Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang paksaPetsa ng Pagpapahayag
21Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 5 Pagpupulong2018-06-11
22Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 4 Pagpupulong2018-06-11
23Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 3 Pagpupulong2018-06-11
24Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 2 Pagpupulong2018-06-11
25Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Limang na Taon Pagtatala sa 1 Pagpupulong2018-06-11
26Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Lkaapat na Taon Pagtatala sa 4 Pagpupulong2018-06-11
27Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Lkaapat na Taon Pagtatala sa 3 Pagpupulong2018-06-11
28Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Lkaapat na Taon Pagtatala sa 2 Pagpupulong2018-06-11
29Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Lkaapat na Taon Pagtatala sa 1 Pagpupulong2018-06-11
30Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-anim na Taon Pagtatala sa 2 Pagpupulong2018-06-11
31Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-anim na Taon Pagtatala sa 1 Pagpupulong2018-06-11
32Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante2018-06-08
33Ika-5 na Taon Listahan ng Miyembro ng Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante2018-06-08
34Ika-4 na Taon Listahan ng Miyembro ng Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante (magbukas ng ibang web page)2018-06-08
35Ika-3 na Taon Listahan ng Miyembro ng Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante2018-06-08
36Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante Pang-anim na Taon Pagtatala sa Ikatlong Pagpupulong2018-04-20
37Ika-6 na Taon Listahan ng Miyembro ng Advisory Committee sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante2018-04-20