Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Sentro ng Serbisyo sa mga Kababaihan at Pamilya ng Bagong Imigrasyon ng Taipei
Katangian ng Serbisyo: sentro ng pampamilyang serbisyo para sa banyagang asawa

Layunin ng pagtatatag:
Kumilos bilang bahagi na espesyal na naglilingkod para sa mga bagong babaeng imigrante na pumupunta sa Taipei para sa kasal, nag-aalok ng plataporma sa pagpapayo sa isa-sa-isang kasal sa taong nagpapalipat-lipat ng bansa, pagbutihin ang kapakanan ng bagong imigrasyon ng mga kababaihan sa Taipei sa pamamagitan ng indibiduwal at mga serbisyong panlipunan, hotline sa pagpapayo, pagtataguyod ng programang pangkomunidad at ibang mga serbisyo.

Address: 7th Floor, No. 21, Sec. 1, Dihua St., Lunsod ng Taipei (sa itaas ng Yongle Market)
TEL:02-2558-0133
FAX:02-2558-0126
MAIL:eden.tpnw@gmail.com

Nilalaman ng serbisyo:
Serbisyo para sa mga kaugnayan ng pamilya, serbisyo ng bagong imigranteng pamilya.
Oras ng serbisyo: Martes hanggang Sabado alas-9:00 ng umaga hanggang alas-6:00 ng gabi Miyerkules alas-9:00 ng umaga hanggang alas-9:00 ng gabi Mga may kaugnayang link:
*Sentro ng Taipei sa Edukasyon ng Pamilya
*Sentro ng mga Kababaihan sa Taiwan
*Sentro ng Serbisyo sa mga Kababaihan at Pamilya ng Bagong Imigrasyon ng Taipei
*Sentro ng Serbisyo sa mga Kababaihan at Pamilya ng Bagong Imigrasyon ng Taipei“Facebook Fan Page”


Pinagkunan ng datos:Sentro ng mga Kababaihan sa Taiwan