Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Upang ipasulong ang inter-aksyon ng madaming klaseng kultura, magbigay ng impormasyon at pagsisilbi, ang Taipei Public Library ay nagtayo ng Multicultural Information Center sa ika-9 na palapag ng Main Library. Ito ay pinagmumulan ng masaganang libangan at kaalaman para sa mga magkakaibang tribo at lahi ng tao mula sa ating sariling bansa at sa mga iba pang bansa.

● Sakop ng Serbisyo
Nagbibigay ng kapaligiran (may estilong South Seas) para sa komportableng pagbabasa, nababahagi ayon sa bansa, may mga magkakaibang klase ng libro, pahayagan at magasin sa sariling wika mula sa bawat bansa. Maaring basahin sa loob ng aklatan o hiramin pauwi. Nagsasagawa ng mga aktibidad na nagpapalaganap sa kultura.

● Oras ng Serbisyo:
Martes hanggang Sabado, 8:30-21:00 Linggo at Lunes, 9:00-17:00
Araw ng pahinga tuwing mga pistang opisyal na ipinahayag ng Pamahalaan; araw ng pahinga at araw ng paglilinis tuwing unang Huwebes ng bawat buwan.

● Telepono: 2755-2823 ext.2900

●Address: 9th Floor, No. 125, Sec. 2, Jien-kuo S. Road, Lunsod ng Taipei

Republika ng Pilipinas

https://tpml.gov.taipei/Content_List.aspx?n=1E28967313294E54