尚未定義
Bilang 標題發布日期
1Lungsod ng Taipei □Shilin □Wanhua New Immigrants’ Hall Aplikasyon sa Paghiram ng Lugar2019-10-01
2Aplikasyon Form para sa Paggamit ng 「Lee Zhong Community Activity Center」 sa Distrito ng Xinyi, Lungsod ng Taipei2019-08-19
3Taipei City New Immigrant Happy manual ( Thai version PDF text File)2017-09-21
4Taipei City New Immigrant Happy manual (English version PDF text File)2017-09-21
5Taipei City New Immigrant Happy manual (Indonesian version PDF text File)2017-09-21
6Taipei City New Immigrant Happy manual ( Vietnamese version PDF text File)2017-09-21
7Taipei City New Immigrant Happy manual (Chinese version PDF text File)2017-09-21
8Lunsod ng Taipei Patakaran at Paraan ng Pagpapatupad sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante2017-03-29
9Tsart ng sitwasyon sa pagpapatupad ng mga hakbang sa Pangangalaga at pagpapayo sa mga Bagong Imigrante sa Lungsod ng Taipei2014-11-19
10Simpleng listahan ng mga dokumentong kailangan para mag-apply para sa bahagyang naturalisasyon at naturalisasyon ng nasyonalidad ng Republika ng Tsina(aming mga mamamayan)2012-11-06
11Simpleng listahan ng mga dokumentong kailangan para mag-apply para sa bahagyang naturalisasyon at naturalisasyon ng nasyonalidad ng Republika ng Tsina(boluntaryong naturalisasyon)2012-11-06
12Q & A (Pagtatanong at Pagsagot) ng publisidad ng kultura ng mga taga-Vietnam, taga- Indonesya at ng taga-Thailand 2012-09-01
13Form para sa Pagpaparehistro ng Sambahayan (Instik) para sa mga banyaga na kinasala sa mga lokal na mamamayan upang mag-apply para sa naturalisasyon sa Republika ng Tsina2012-08-16
14Form para sa Pagpaparehistro ng Sambahayan (wikang Vietnamese) para sa mga banyagang ikinasal sa mga lokal na mamamayan upang mag-apply para sa naturalisasyon sa Republika ng Tsina 2012-08-16
15Sarbey at pag-aaral sa Pangangalaga, Pangangailangan at Opinyon ng Bagong Buhay ng Imigrante sa Taipei2012-08-16
16Form para sa Pagpaparehistro ng Sambahayan (wikang Cambodian) para sa mga banyagang ikinasal sa mga lokal na mamamayan upang mag-apply para sa naturalisasyon sa Republika ng Tsina2012-07-08
17Mga Pangunahing Ahensiya sa ilalim ng Lupon ng Pagpapayo para sa mga Pamamaraan ng Pangangalaga sa Bagong Imigrante ng Pamahalaan ng Siyudad ng Taipei2012-05-05
18Flow Chart ng Pagpaparehistro ng Samabahayan (Ingles) para sa mga banyaga na ikinasal sa mga lokal na mamamayan upang mag-apply para sa naturalisasyon sa Republika ng Tsina2012-04-27
19Form para sa Pagpaparehistro ng Sambahayan (wikang Thai) para sa mga banyaga na ikinasal sa mga lokal na mamamayan upang mag-apply para sa naturalisasyon sa Republika ng Tsina2012-04-27
20Form para sa Pagpaparehistro ng Sambahayan (wikang Indonesian) para sa mga banyagang ikinasal sa mga lokal na mamamayan upang mag-apply para sa naturalisasyon sa Republika ng Tsina2012-04-27