Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Kaugnay na Impormasyon ukol sa Pondo para sa Pagpapaunlad ng mga Bagong Imigrante

1.Ministro ng Interior Ahensya ng Nasyonal Imigrasyon -  Pondo para sa Pagpapaunlad ng mga Bagong Imigrante:
https://www.immigration.gov.tw/5385/12162/12200//CP_QA?Page=1&PageSize=20&type=新住民照顧服務&alias=QAClass 

2.Impormasyon Network sa Pagpapaunlad ng Kakayahan ng Bagong Imigrante -  Pondo para sa Pagpapaunlad ng mga Bagong Imigrante: 
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/lp?ctNode=37295&CtUnit=19889&BaseDSD=7&mp=1