Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (12/2020)2021-01-12
2Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (11/2020)2020-12-15
3Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (10/2020)2020-11-12
4Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (09/2020)2020-10-20
5Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (08/2020)2020-09-09
6Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (07/2020)2020-08-25
7Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (01/2020)2020-05-08
8Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (02/2020)2020-05-08
9Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (04/2020)2020-05-08
10Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (03/2020)2020-04-07
11Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (12/2019)2020-01-07
12Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (111019)2019-12-12
13Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (10/2019)2019-11-05
14Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (09/2019)2019-10-02
15Mga Kaugnay na Istatistika ng Bagong Imigrante sa mga Nakaraang Taon sa Lunsod ng Taipei (2003-2019/09)2019-10-02
16Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (06/2019)2019-07-11
17 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (05/2019)2019-06-11
18Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (04/2019)2019-05-20
19 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (03/2019)2019-04-11
20Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (02/2019)2019-03-25