Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (04/2022) 2022-05-05
2Mga Kaugnay na Istatistika ng Bagong Imigrante sa mga Nakaraang Taon sa Lunsod ng Taipei (2003-2022/04)2022-05-05
3Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (03/2022)2022-04-11
4Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (02/2022)2022-03-03
5Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (01/2022) 2022-02-14
6Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (12/2021) 2022-01-11
7 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (11/2021) 2021-12-08
8 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (10/2021) 2021-11-08
9Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (09/2021)2021-10-07
10Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (08/2021)2021-09-11
11Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (07/2021)2021-08-12
12Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (06/2021)2021-07-12
13Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (05/2021)2021-06-03
14Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (04/2021)2021-05-11
15Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (03/2021)2021-04-08
16Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (02/2021)2021-03-18
17Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (01/2021)2021-02-09
18Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (12/2020)2021-01-12
19Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (11/2020)2020-12-15
20Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (10/2020)2020-11-12