Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Mga Kaugnay na Istatistika ng Bagong Imigrante sa mga Nakaraang Taon sa Lunsod ng Taipei (2003-2021/09)2021-10-07
2Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (09/2021)2021-10-07
3Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (08/2021)2021-09-11
4Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (07/2021)2021-08-12
5Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (06/2021)2021-07-12
6Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (05/2021)2021-06-03
7Mga Kaugnay na Istatistika ng Bagong Imigrante sa mga Nakaraang Taon sa Lunsod ng Taipei (2003-2021/05)2021-06-03
8Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (04/2021)2021-05-11
9Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (03/2021)2021-04-08
10Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (02/2021)2021-03-18
11Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (01/2021)2021-02-09
12Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (12/2020)2021-01-12
13Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (11/2020)2020-12-15
14Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (10/2020)2020-11-12
15Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (09/2020)2020-10-20
16Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (08/2020)2020-09-09
17Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (07/2020)2020-08-25
18Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (01/2020)2020-05-08
19Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (02/2020)2020-05-08
20Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (04/2020)2020-05-08