Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Mga Kaugnay na Istatistika ng Bagong Imigrante sa mga Nakaraang Taon sa Lunsod ng Taipei (2003-2022/08)2022-09-06
2Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (08/2022) 2022-09-06
3Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (07/2022) 2022-08-04
4Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (06/2022) 2022-07-11
5Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (05/2022) 2022-06-09
6Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (04/2022) 2022-05-05
7Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (03/2022)2022-04-11
8Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (02/2022)2022-03-03
9Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (01/2022) 2022-02-14
10Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (12/2021) 2022-01-11
11 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (11/2021) 2021-12-08
12 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (10/2021) 2021-11-08
13Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (09/2021)2021-10-07
14Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (08/2021)2021-09-11
15Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (07/2021)2021-08-12
16Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (06/2021)2021-07-12
17Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (05/2021)2021-06-03
18Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (04/2021)2021-05-11
19Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (03/2021)2021-04-08
20Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (02/2021)2021-03-18