Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Mga Kaugnay na Istatistika ng Bagong Imigrante sa mga Nakaraang Taon sa Lunsod ng Taipei (2003-2022/12)2023-01-10
2Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (12/2022)2023-01-10
3Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (11/2022)2022-12-12
4Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (10/2022) 2022-11-16
5Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (09/2022) 2022-10-07
6Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (08/2022) 2022-09-06
7Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (07/2022) 2022-08-04
8Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (06/2022) 2022-07-11
9Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (05/2022) 2022-06-09
10Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (04/2022) 2022-05-05
11Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (03/2022)2022-04-11
12Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (02/2022)2022-03-03
13Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (01/2022) 2022-02-14
14Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (12/2021) 2022-01-11
15 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (11/2021) 2021-12-08
16 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (10/2021) 2021-11-08
17Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (09/2021)2021-10-07
18Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (08/2021)2021-09-11
19Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (07/2021)2021-08-12
20Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (06/2021)2021-07-12