尚未定義
Bilang 標題發布日期
1Mga Kaugnay na Istatistika ng Bagong Imigrante sa mga Nakaraang Taon sa Lunsod ng Taipei (2003-2019/12)2020-01-07
2Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (12/2019)2020-01-07
3Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (111019)2019-12-12
4Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (10/2019)2019-11-05
5Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (09/2019)2019-10-02
6Mga Kaugnay na Istatistika ng Bagong Imigrante sa mga Nakaraang Taon sa Lunsod ng Taipei (2003-2019/09)2019-10-02
7Mga Bagong Imigrante ng Taipei E-paper -2019-072019-08-07
8Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (06/2019)2019-07-11
9 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (05/2019)2019-06-11
10Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (04/2019)2019-05-20
11 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (03/2019)2019-04-11
12Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (02/2019)2019-03-25
13 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (01/2019)2019-02-14
14Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (12/2018)2019-01-17
15Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (11/2018)2018-12-11
16Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (10/2018)2018-11-12
17Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (09/2018)2018-10-17
18Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (08/2018)2018-09-20
19Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (07/2018)2017-11-09
20Kawanihan ng Badyet, Accounting at Istatistika – Bilang ng mga Bagong Imigrante2017-09-06