Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Mga Kaugnay na Istatistika ng Bagong Imigrante sa mga Nakaraang Taon sa Lunsod ng Taipei (2003-2023/04)2023-05-05
2Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (04/2023)2023-05-05
3Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (03/2023)2023-04-11
4Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (02/2023)2023-03-07
5Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (01/2023)2023-02-07
6Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (12/2022)2023-01-10
7Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (11/2022)2022-12-12
8Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (10/2022) 2022-11-16
9Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (09/2022) 2022-10-07
10Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (08/2022) 2022-09-06
11Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (07/2022) 2022-08-04
12Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (06/2022) 2022-07-11
13Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (05/2022) 2022-06-09
14Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (04/2022) 2022-05-05
15Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (03/2022)2022-04-11
16Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (02/2022)2022-03-03
17Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (01/2022) 2022-02-14
18Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (12/2021) 2022-01-11
19 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (11/2021) 2021-12-08
20 Istatistika ng Bilang ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei (10/2021) 2021-11-08