Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Dahil diborsyado at hirap sa pananalapi, gusto kong malaman kung may maitutulong o benepisyo sa edukasyon ng anak ng bagong residente?2024-05-21
2Benepisyo ng Subsidiya sa Biktima ng Pampamilyang Karahasan sa Lungsod ng Taipei 2 2024-02-16
3Benepisyo ng Subsidiya sa Biktima ng Pampamilyang Karahasan sa Lungsod ng Taipei 1 2024-02-16
4Maaari bang mag-apply ang single mothers sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei nang pagtira sa Women’s Home? 2024-02-16
5Asawa akong taga-Tsina (o tagadayuhan), wala pang Nasyonal ID. Maaari ba akong mag-apply ng tulong sa pamilyang nagkaroon ng kakaibang pangyayari? 2024-02-16
6Makakaapekto ba ang pag-apply ng panlipunang tulong sa bagong imigranteng hindi pa rehistrado ang tirahan sa dating kwalipikasyon ng pagiging middle / low-income household 2024-02-16
7Anong mga kapakanang serbisyo ng bagong imigrante sa Lungsod ng Taipei? 2024-02-16
8Saan mag-aapply ng subsidiya sa 2U Sasakyan sa mga Nagdadalantao sa Lungsod ng Taipei?2024-02-16
9Ano ang mga dokumentong dapat ihanda sa pag-apply ng subsidiya sa 2U Sasakyan sa mga Nagdadalantao sa Lungsod ng Taipei? 2024-02-16
10Ano ang kwalipikasyon sa pag-apply ng subsidiya sa 2U Sasakyan sa mga Nagdadalantao sa Lungsod ng Taipei? 2024-02-16
11Ano ang address, telepono, oras at magagawang pagsisilbi ng New Immigrants’ Hall?2024-02-16
12Ano ang dapat gawin kapag hindi maganda ang nararamdaman habang gumagamit ng may resetang gamot para sa sakit? 2024-01-18
13Nais kong malaman ang resulta ng aking pagsusuri sa dugo (AIDS at syphilis) sa Kunming Branch ng Taipei City Hospital?2024-01-18
14Nais kong gumawa ng pagsusuri sa dugo (AIDS at syphilis) nang hindi nagpapakilala ng pangalan. Ano ang serbisyo nito?2024-01-18
15Nais kong itanong ang hitsura, sangkap at iba pang kaugnay na impormasyon ng gamot?2024-01-18
16Subsidiya sa Pagsusuri ng Kalusugan matapos Ikasal at bago Mabuntis at Pagsusuri ng Down Syndrome sa Babaeng Nagdadalantao sa Taipei City Hospital 2024-01-18
17Gusto kong makuha ang impormasyon sa sakit (o report sa pagsusuri, X-ray film) sa panahon ng pagpapagamot nang ako ay naospital (o nasa klinika o nasa emergency), ano ang dapat kong dalhin na papeles? Magkano ang ibabayad? 2024-01-18
18Pagpapakilala sa Subsidiya sa Biktima ng Karahasan sa Pamilya sa Lungsod ng Taipei 2024-01-18
19Anong mga kondisyon ang dapat mayroon sa pag-apply ng subsidiya sa pamilyang nagkaroon ng pangyayaring kakaiba?2024-01-18
20Alin ang mga subsidiyang panlipunang tulong sa bagong imigranteng hindi pa nakarehistro ang tirahan?2024-01-18