Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

「Taipei card」Second generation health card

1. Sa mga naka-rehistro na mamamayan dito sa Taipei na may Easy Card, maaaring pumunta o sa pamamagitan ng internet o postal sa pag-apply ng libreng 「Taipei card」
2. Sa mga naka-rehistro dito sa Taipei na middle income, low income, mga katutubo, new immigrant o kaya 0~6 elementarya na bata, mga mamamayan upang fill-up ang pahintulot na application ng「Taipei card」ay mismong kumonsulta, sa internet, postal o ipinagkatiwala sa pangasiwaan, na-audit sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang libreng 「Taipei card」(isang card bawat isang tao, di na maulit ng ikalawang beses)
3. Lug ng pag-apply: Ika-12 distrito ng Chien Kang health center sa Taipei, bawat district ospital ng Taipei City Hospital.