Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Upang hikayatin ang mga dayuhan lumahok sa kani-kanilang distrito ng lungsod sa pag-apply ng pagsubok para sa naturalization ng pagiging mamamayan, sa mga aplikante ay makakatanggap ng isang maliit na regalo.

Upang hikayatin ang mga dayuhan lumahok sa kani-kanilang distrito ng lungsod sa pag-apply ng pagsubok para sa naturalization ng pagiging mamamayan. Tuwing ika 10 ng bawat buwan ang mga dayuhan ay magpatala sa alin man Taipei City Government sa alin man sambahayan tanggapan magsagawa ng pabsubok sa naturalization tuwing ika 15 ng bawat buwan ng pagrehistro sa naturalization. Ang mga kinalaman impormasyon ay mangyaring makipag-ugnay sa Distrito Affairs Bureau 27256065 o sa opisina ng bawat Distrito ng Sambahayan, mga aplikante ay makakatanggap ng isang maliit na regalo.