Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Para sa Pag-aayos ng Kasunduan sa mga Pamilya sa Pamamagitan ng Sistemang Panghukuman sa iba’t-ibang wikain, maaring tingnan ang website ng Judicial Yuan para sa mga detalye.

Upang maintindihan ng mga bagong imigrante at ng mga taga-dayuhan ang sistema ng pag-aayos ng kasunduan ukol sa mga pagtatalo sa pamilya, ang Judicial Yuan ay nagbibigay ng paliwanag sa sistema sa 7 iba’t-ibang wika (Ingles, Hapon, Korea, Thai, Vietnam, Indonesian at Malaysian). Para sa mga detalye, maaring tingnan ang website ng Judicial Yuan:
Home/Mga Halimbawa ng mga Pleadings/Ukol sa mga Kabataan at mga Pamilya/Bahagi ng Banyagang Wika o Home/Pangkalahatan/ Ukol sa mga Kabataan at mga Pamilya/ Mga Halimbawa ng mga Pleadings sa Intsik Tsino at Banyagang Wika.