尚未定義

Opisina ng Distrito ng Shilin 2019 Pag-aaral ng Pangkaarawang Paggamit ng Taigee para sa mga Bagong Imigrante 0510

Kasama sa kurso ang mga salitang Taigee at mga kanta na madalas marinig at magamit sa pangkaarawang pamumuhay, pagkilala at paggamit sa pananalita sa paraang inter-aksyon upang magamit ng bagong imigrante sa pakikipaghalubilo sa pamilya at sa mga kapitbahay. Kasama rin sa pag-aaral ang isang aktibidad ukol sa ekolohiya at kultura para sa mag-anak. Bukod sa pag-aaral ng wikang Taigee, madagdagan ang inter-aksyon sa pagitan ng pamilya ng imigrante at sa kalagitnaan nito, makilala ang lokal na kasaysayan, kultura at paraan ng pamumuhay.

1. Litrato ng grupo ng mga mag-aaral
Opisina ng Distrito ng Shilin 2019 Pag-aaral ng Pangkaarawang Paggamit ng Taigee para sa mga Bagong Imigrante 0510

2. Ipinapaliwanag ng guro sa lahat ang nilalaman ng pag-aaral
Art editor Img

3. Pagtuturo ng Taigee sa paraang inter-aksyon
Art editor Img

4. Paraan ng pagbigkas ng mga tunog sa wikang Taigee
Art editor Img

5. Pagranas ng kultura at paraan ng pamumuhay
Art editor Img

6. Seremonyang pagtatapos
 Art editor Img