尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pagbigay ng proteksyon na garantiya sa mga new migrant ang tamang konsepto ng paggamit ng gamot.

Pagbigay ng proteksyon na garantiya sa mga new migrant ang tamang konsepto ng paggamit ng gamot.
Kalusugan at kapakanan ng Food and Drug Administration,Ministry of Health and Welfare upang i-upgrade ang kaligtasan sa tamang paggamit ng gamot at pag-aalaga sa sarili ,pag-publish ng “New Migrant, manual sa safe paggamit ng gamot”, lahat ng electronic file ay isinama sa「 Food and Drug Administration,Ministry of Health and Welfare/Sales zone/Gamot/pampublikong kaligtasan sa paggamit ng gamot/Taon 2014 New Migrant, manual sa safe paggamit ng gamot Itinatag ang konsepto ng pampublikong sa tamang paggamit ng gamot.