尚未定義

Pagbigay ng proteksyon na garantiya sa mga new migrant ang tamang konsepto ng paggamit ng gamot.

Kalusugan at kapakanan ng Food and Drug Administration,Ministry of Health and Welfare upang i-upgrade ang kaligtasan sa tamang paggamit ng gamot at pag-aalaga sa sarili ,pag-publish ng “New Migrant, manual sa safe paggamit ng gamot”, lahat ng electronic file ay isinama sa「 Food and Drug Administration,Ministry of Health and Welfare/Sales zone/Gamot/pampublikong kaligtasan sa paggamit ng gamot/Taon 2014 New Migrant, manual sa safe paggamit ng gamot Itinatag ang konsepto ng pampublikong sa tamang paggamit ng gamot.