尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Promosyon ng Participatory Pagbabadyet para sa mga Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei

Promosyon ng Participatory Pagbabadyet para sa mga Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei
Promosyon ng Participatory Pagbabadyet para sa mga Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei

Isinagawa ng Kawanihan ng Sibil Gawain ang nasabing pag-aaral sa promosyon nang Hulyo 18, 2016 sa Wanhua New Immigrants’ Hall. Si Wei Shiu-Jen, isang guro sa Taiwan Normal University ang naging speaker. Kasama sa mga mag-aaral ang mga bagong imigrante at mga kaugnay na grupo, mga nagtratrabaho sa pamahalaan at mga mamamayan na may interes sa mga paksang bagong imigrante.

Ang nasabing pag-aaral ay magpapakilala ng mga panukala at patakaran ng lunsod na may kaugnay sa mga bagong imigrante, matuto ng mga paraan ng demokrasyang pagsusuri at pagbibigay ng panukala at mungkahi. Tinatalakay rin ang pagkakaroon ng pagtugon sa mga pampublikong patakaran at gawain, kusang magbigay ng mga mungkahi at magkaroon ng partisipasyon sa pamamahala sa lunsod.

Diskusyon

理論課程

Pagpapakilala ng mga panukala at patakaran ng lunsod na may kaugnay sa mga bagong imigrante

施政措施1

施政措施2

Practical grupong pagtatalakay

分組討論1

分組討論2

Practical grupong pag-uulat

分組討論3

Practical pagboboto

投票
Pangkalahatang talakayan

座談