Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Q: Nababagay ka bang magnegosyo? Hindi lahat ng tao ay nababagay na maging negosyante. Maaaring walang pirming kita sa mga unang buwan nang pagsimula ng negosyo. Gaano katagal mong makakaya? Bigyan ng ebalwasyon ang sarili kung nababagay magnegosyo. Maaaring sumangguni sa mga sumusunod:
 
A1.Lugar ng pagtatasa ng trabaho
https://exam.taiwanjobs.gov.tw/
Customer Service Centre Tel: 0800-777-888 Fax(02)77335388
Mga Oras ng Serbisyo: 24 oras sa isang araw mula Lunes hanggang Linggo.

A2.Workforce Development Agency Trabaho sa Taiwan
https://exam.taiwanjobs.gov.tw/Home/Tool
Customer Service Centre Tel: 0800-777-888 Fax(02)77335388
Mga Oras ng Serbisyo: 24 oras sa isang araw mula Lunes hanggang Linggo.
 
A3. Workforce Development Agency Skill Evaluation Center
https://www.wdasec.gov.tw/
Address: 6 / F, No. 501, Seksyon 2, Liming Road, Nantun District, Taichung City, 40873
telepono: (04)22598800 
telepono: (04)22595700 ; Fax(04)22528858
Flexible na oras ng pagtatrabaho: 08: 00-08: 30 at 17: 30-18: 00
Tanghalian ng tanghalian: 12: 00-13: 30 Oras ng core: 08: 30-12: 00 at 13: 30-17: 30