Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Lugar na pangasiwaan ang pagsubok sa pagmamaneho sa Taipei
Direktang ruta ng bus: 288
Hintuan: Shilin Supervision Station
  Shilin Supervision Station map


Shilin Supervision Station sa Pang-superbisyong Institusyon ng Munisipyo ng Taipei
Address: No.80, Section 5, Chengde Road, Shilin District, Taipei.
Tel: 02-27630155 to 718 or 719
Gabay sa trapiko:
*Sumakay sa Danshui MRT line sa Taipei Station
 1. Papunta sa Shilin MRT Station, lumipat sa Green line 255 o Bus 620 papunta
 2. Papunta sa Shipai MRT Station, lumipat sa Bus 288 o 620 (papunta sa Wuxing Street) papunta sa「Shilin Supervision Station」(Station gate).


Oras ng rehistrasyon upang mag-aplay sa pagsubok sa pagmamaneho
Karaniwang magaan na lokomotibo (tanging isinusulat na pags0ubok)
Oras ng Rehistrasyon: Lunes ~ Biyernes
 • 9:00 A.M.~1:00 P.M. (Hihinto sa pagtanggap sa 12:20 P.M.)
 • 1:30 P.M.~ 5:30 P.M. (Hihinto sa pagtanggap sa 4:50 P.M.)Karaniwang mabigat na lokomotibo
Oras ng Rehistrasyon: Lunes ~ Biyernes

[Mga Tatandaan]:


Mga komento:Lunes ~ Biyernes


[Mga Tatandaan]:

 • 09:00 A.M. ~13:00 P.M. (Hihinto sa pagtanggap sa 12:20 P.M.)
 • 1:30 P.M.~5:30 P.M. (Hihinto sa pagtanggap sa 4:50 P.M.)
 • Nagdadaos ng 「Pangkaligtasang Sentro ng Pagmamaneho」sa Miyerkules nang hapon at ihihinto ang road test.
 • Sa mga gustong mag-road test sa umaga, dapat kumpletuhin ang mga pamamaraan bago ang 12:20 P.M.」
 • 9:00 A.M. ~ 9:30 A.M.
 • 1:30P.M. ~ 2:00 P.M.
  Binubuksan ang lugar ng road test para sa pagsasanay. Ang karaniwang mabigat na lokomotibo, ang pangkaligtasang helmet at ang ID card ay dapat ilalaan nang sarili.
 1. 1. Magdadaos ng 「Pangkaligtasang Sentro ng Pagmamaneho」 sa Miyerkules nang hapon at ihihinto ang road test.

   
 • Karaniwang maliit na sasakyan
  Oras ng Rehistrasyon: Lunes ~ Biyernes

  [Notes]

  Mga komento: Ang road test lang sa tractor trailer ang gaganapin kada Lunes nang umaga

  • 9:00 A.M. ~1:00 P.M. (Hihinto sa pagtanggap sa 12:20 P.M.)
  • 13:30 P.M. ~15:30 P.M. (Hihinto sa pagtanggap sa 4:50 P.M.)
 1. Walang road test sa Lunes nang umaga.
 2. Magdadaos ng「Sentro sa Ligtas na Pagmamaneho」sa Miyerkules nang hapon at ihihinto ang road test.
 3. Ang mga gustong mag-road test sa umaga ay dapat kumpletuhin ang mga pamamaraan ng rehistrasyon bago ang 12:20 ng haponPampagsubok sa pagsasanay sa linya ng pagsusulit sa pagmamaneho sa kotse, lokomotibo na nasa maraming wika
 1. Ang Lipon ng tanong (Question bank) para sa isinusulat na pagsusulit ay maaaring itala sa webpage ng Taipei urban supervision station website (https://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/download/download_list?node=cc318297-734e-42f0-9524-284801e7064d&c=63e0f1f5-4574-4545-a6fe-987df50ee75f) Basahin pagkatapos mai-download ang mga tanong sa pagsusulit mula sa Homepage/Convenient Service/Driving Test at nakalista sa Tsino, Hapon, Ingles, Vietnamese, Indonesian, Thai, Burmese at Kampuchean.
 2. Online na pagsasanay sa pagsusulit Nagbibigay ng sistema ng online na pagsasanay sa pagsusulit na may mga tanong sa pagsusulit sa Tsino, Hapon, Ingles, Vietnamese, Indonesian, Thai, Burmese at Kampuchean para sa pagsasanay sa ilalim ng item ng Homepage/Convenient Service/Driving Practice Test sa website sa taas.(https://www.mvdis.gov.tw/m3-simulator-drv/choose_char_voice.zul)
 3. Nagbibigay ng pagsasanay sa isinusulat na pagsusulit na malapit sa counter o mesa ng Shilin Supervision Station para sa pagsasanay at pagiging pamilyar sa mahalagang operasyon.