尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Mangyaring kumuha ng ID card

Aplikasyon ng ID
*Aplikante: ang pangunahin.
*Kondisyon ng aplikasyon: Mag-apply para sa pambansang ID pagkatapos ng unang pagpaparehistro ng sambahayan.
*Katibayan: rehistro ng sambahayan; personal na selyo; isang personal na larawan na may buong mukha, kulay at kalahating sukat na kinunan sa kamakailang 2 taon, na may manipis at makintab na ibabaw at puting likuran, 4.5 sentimetro pahaba, 3.5 sentimetro hanggang 56 pahalang, 3.2 sentimetro hanggang 3.6 na sentimetrong haba mula sa tuktok ng ulo hanggang sa ibabang panga sa imahe; 50Yuan ng Bagong Dolyares ng Tawain para sa bayad.