尚未定義

Pananampalataya sa kultura ng pagkain

無標題文件

Magmula pa sa unang panahon, ang kalusugan na pagkain ay mayroon na di lang sa moderno na panahon. Iba’t-ibang tradisyon na relihiyon ay bigyan-diin sa karunungan ng pagkain. Ipinapakita ang iba't ibang mga pagtingin sa buhay, at ang mga halaga ng expression. Di isang maliit na bagay ang pagkain, di lang tumutulong para buhay ng isang tao at tumulong sa kalusugan ng tao, bigyan halaga ang isang magandang ugali. Ipinapalawak ang pananampalataya mula sa iba’t-ibang bansa sa kultura ng pagkain ay nagdudulot ng malalim na epekto sa buhay ng mga tao.

泰國----隨緣順心的飲食哲學

Pilsopiya sa pagkaka-gusto ng Thai food


印尼----伊斯蘭的飲食養生觀

Diyeta ng Islam sa Indonesia

越南----佛教齋戒

Buddhism sa Vietnam ay bigyan kahalagahan sa Fasting