尚未定義

Pangalan na pinagmulan ng new immigrant.

Ito ay kinalaman sa pinagmulan na pangalan ng new immigrant. Nagumpisa ito noong taon na 2013 ng Enero (Marso ng 92 sa kalendaryo ng Republika ng China) sa isang aktividad na inilunsad ng mga banyagang at mainland na asawa ang bumoto, ang pangalan na “New Immigrant” ang nagtamo ng pinkamaraming boto. Itong pangalan ay ipinahayag ng gobyerno noong ika 21 ng Disyembre ng taong 2004 ang “Ang conference resolution na dumaan sa unang pulong ng Taipei City government new immigrant bigyan ng tulong sa new immigrant”. Itong pangalan ay itatawag sa mga banyaga at mainland asawa sa kabilang dako naman ay baguhin ang mga bagay na may kaugnayan sa literatura at paggamit ng wastong wika.