尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

2019 Lunsod ng Taipei Opisina ng Distrito ng Xinyi Aktibidad 「Paglalakad ng mga Bagong Imigrante sa Distrito ng Xinyi」0430