尚未定義

Memo sa pagtatag na senso sa tirahan pagkatapos maging naturalized citizen.

Upang mapadali ang pag-unawa pagkatapos maging naturalized citizen sa pagtatag ng senso sa tirahan, maghanda ng kinaukulan na dokumento at impormasyon, ang Sambahayan ng Beitou District ay magtatayo ng “Card sa pagtatag ng senso sa tirahan pagkatapos maging naturalized citizen”.
Pinakasimpleng proseso pagkatapos maging naturalized citizen bago magtatag ng senso sa tirahan kasama na ang mga kinaukulan departamento at mga katuturang impormasyon, ito ay may kani-kanyan kulay upang mabigyan ng kaibahan sa iba. Ito ay upang piaalala sa mga tao na sa sariling initiative ang mag-apply ng permit sa paninirahan, at mga kinaukulan impormasyon. Upang mapadali ang paggamit ng publiko ay ang paggamit ng QR code sa pagkumpirma. Inangyayahan ang publiko na i-download at gamitin.