Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Nagbibigay ng serbisyong pagpapayo sa telepono o sa mismong lugar, tulad ng paninirahan, naturalisasyon, health insurance, edukasyon ng mag-anak, serbisyong pangangalaga, subsidiya, kapakanang panlipunan at iba pa. Upang hindi magkaroon ng sagabal sa wika at pagsisilbi, may nakatalagang tagasalin sa magkakaibang wika mula Martes hanggang Linggo.

New Immigrant interpretasyon serbisyo:
Kalendaryo
 

Serbisyo ng Tagasalin sa New Immigrants’ Hall:
Wanhua New Immigrants’ Hall Pagsisilbi ng Tagapagsalin (Bigkas na Salita)
Tel:(02)2370-1046
Oras
Martes
09:00~12:00: Bahasa Indonesia
14:00~17:00: Vietnamese
Miyerkoles
09:00~12:00: Thai
14:00~17:00: Vietnamese
Huwebes
09:00~12:00: Bahasa Indonesia
14:00~17:00: Ingles
Biyernes
09:00~12:00: Ingles
14:00~17:00: Vietnamese
Sabado
09:00~12:00: Thai
14:00~17:00: Vietnamese
Linggo
09:00~12:00: Bahasa Indonesia
14:00~17:00: Vietnamese

Shilin New Immigrants’ Hall Pagsisilbi ng Tagapagsalin (Bigkas na Salita)
Tel:(02) 2883-7750、(02 )2883-1735
Oras
Martes
09:00~12:00: Vietnamese
14:00~17:00: Ingles
Miyerkoles
09:00~12:00: Ingles
14:00~17:00: Thai
Huwebes
09:00~12:00: Vietnamese
14:00~17:00: Bahasa Indonesia
Biyernes
09:00~12:00: Vietnamese
14:00~17:00: Ingles
Sabado
09:00~12:00: Vietnamese
14:00~17:00: Thai
Linggo
09:00~12:00: Vietnamese
14:00~17:00: Bahasa Indonesia

Training Course
Kursong na pag-aaral tungkol sa New Immigrant ang ibinigay ng mga administratibong awtoridad at pribadong organisasyon bilang paglago ng karunungan. Kabilang dito ay bukod sa pagsasanay ng wika, pag-aaral ng pagluto, pagkilala ng mga kaugalian, handcraft, pagsilang, health care ay may mga praktical na pagbibigay tulong sa pagsasagawa ng permanent residency at komunikasyon ng mag-asawa at iba pang kurso.

Emotional Exchange Hall
Nagbibigay ng suporta sa mga New Immigrant na nalayo sa kanilang bayan gaya ng isang mainit-init na kapaligiran tulad ng “Bahay” na makita sa pamamagitan ng internet.

Panghiram ng lugar
Para sa detalye tumawag lang sa:
Wanhua New Immigrant Hall: (02)2370-1046
Shilin New Immigrants' Hall: (02)28837750、(02)2883-1735