Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Upang makapagbigay ng serbisyong pagpapayo sa mga bagong imigrante sa telepono at sa mismong lugar, tulad ng sa paninirahan, naturalisasyon, health insurance, edukasyon sa mag-anak, daycare, subsidiya at mga panlipunang kapakanan, nagbibigay ng serbisyo nang walang hadlang sa wika sa Wanhua New Immigrants’ Hall at sa Shilin New Immigrants’ Hall, at may pagsisilbi ng tagasalin sa magkakaibang wika tuwing Martes hanggang Linggo.


Bukod dito, may idinagdag na pagsisilbing pagpapayo sa wikang Ingles sa Counter 58 sa Joint Service Center sa City Hall, tumutulong at nagsisilbi sa wikang Ingles sa publikong naroroon.


◎Pagsisilbi ng tagasalin sa New Immigrants’ Hall


Wanhua New Immigrants’ Hall

Martes~Linggo (umaga 0900-1200, hapon 1400-1700)

Tagasalin sa wikang Indonesia at Ingles


Shilin New Immigrants’ Hall

Martes~Linggo (umaga 0900-1200, hapon 1400-1700)

Tagasalin sa wikang Vietnam at Thailand

 

Joint Service Center Counter No. 58 sa City Hall  (umaga 0900-1200, hapon 1400-1700)

Miyerkoles:  umaga Ingles                ~

Huwebes:               ~                   hapon Ingles

Biyernes:        umaga Ingles                ~

Pag-aaral at Pagsasanay

May mga kaugnay na pag-aaral kaugnay sa bagong imigrante na isinasagawa ng magkakaibang administratibong awtoridad at NGO, ginagawang espasyo para sa pag-unlad ng bagong imigrante. Bukod sa kursong pag-aaral sa pagsasanay sa wika, pagluluto, pagpapakilala sa mga tradisyon at kaugalian, gawaing kamay, pag-aaral sa pangangalaga sa kalusugan at panganganak, mayroon pang mas praktikal na paggabay sa rehistrasyon ng paninirahan at pag-aaral sa komunikasyon sa pagitan ng mag-asawa at sa pamilya.


Pagbabahagi ng mga Nararamdaman

Nagbibigay ng suporta sa espasyong tila “tahanan” sa grupo ng mga bagong imigranteng lumayo sa sariling bayan at magtatag ng suportang network sa kanilang mga damdamin.


Para sa mga detalye, tumawag sa:

◎ Wanhua New Immigrants’ Hall: (02)2370-1046

◎ Shilin New Immigrants’ Hall: (02)28837750、(02)2883-1735