Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

New Immigrant consulting service Hall

Pagbibigay ng telepono at on-site na pagkonsultang serbisyo sa New Immigrant, tulad ng residency, naturalization, health care, child education, child care at mga benefit. Access sa mga serbisyo hadlang sa wika, subscribe ng magasin mula Mainland China, Vietnamese, Thai, Indonesian at Ingles. Serbisyo ng kawani na multilingual mula Martes hanggang Linggo.

New Immigrant interpretasyon serbisyo:

Serbisyong Pagsasalin ng Wika sa Wanhua New Immigrants' Hall
Oras:
Sarado noong Lunes 9:00 A.M.-5.00P.M.
Martes: Martes(umaga), Vietnamese(hapon)
Miyerkoles: Thai(umaga), Vietnamese(hapon)
Huwebes: Indonesian(umaga), Vietnamese(hapon)
Biyernes: Ingles(umaga), Vietnamese(hapon)
Sabado: Thai(umaga), Vietnamese(hapon)
Linggo: Indonesian(umaga), Vietnamese(hapon)

Serbisyong Pagsasalin ng Wika sa Shilin New Immigrants' Hall
Oras:
Sarado noong Lunes 9:00 A.M.-5.00P.M.
Martes: Vietnamese(umaga), Indonesian(hapon)
Miyerkoles: Vietnamese(umaga), Thai(hapon)
Huwebes: Vietnamese(umaga), Indonesian(hapon)
Biyernes: Vietnamese(umaga), Ingles(hapon)
Sabado: Vietnamese(umaga), Thai(hapon)
Linggo: Vietnamese(umaga), Indonesian(hapon)

Training Course
Kursong na pag-aaral tungkol sa New Immigrant ang ibinigay ng mga administratibong awtoridad at pribadong organisasyon bilang paglago ng karunungan. Kabilang dito ay bukod sa pagsasanay ng wika, pag-aaral ng pagluto, pagkilala ng mga kaugalian, handcraft, pagsilang, health care ay may mga praktical na pagbibigay tulong sa pagsasagawa ng permanent residency at komunikasyon ng mag-asawa at iba pang kurso.

Emotional Exchange Hall
Nagbibigay ng suporta sa mga New Immigrant na nalayo sa kanilang bayan gaya ng isang mainit-init na kapaligiran tulad ng “Bahay” na makita sa pamamagitan ng internet.

Panghiram ng lugar
Para sa detalye tumawag lang sa:
Wanhua New Immigrant Hall: (02)2370-1046
Shilin New Immigrants' Hall: (02)28837750、(02)2883-1735