尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pang-serbisyong proyekto

New Immigrant consulting service Hall
Pagbibigay ng telepono at on-site na pagkonsultang serbisyo sa New Immigrant, tulad ng residency, naturalization, health care, child education, child care at mga benefit. Access sa mga serbisyo hadlang sa wika, subscribe ng magasin mula Mainland China, Vietnamese, Thai, Indonesian at Ingles. Serbisyo ng kawani na multilingual mula Martes hanggang Linggo.。◎New Immigrant interpretasyon serbisyo:

Nankang New Immigrant Hall

Oras

Martes

Myerkoles

Huwebes

Biyernes

Sabado

Linggo

Umaga
(9:00-12:00)

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Hapon
(14:00-17:00)

Indonesian

Thai

Indonesian

Ingles

Thai

Indonesian

Wanhua New Immigrant Hall

Umaga
(9:00-12:00)

Indonesian

Thai

Indonesian

Ingles

Thai

Indonesian

Hapon
(14:00-17:00)

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese

VietnameseTraining Course
Kursong na pag-aaral tungkol sa New Immigrant ang ibinigay ng mga administratibong awtoridad at pribadong organisasyon bilang paglago ng karunungan. Kabilang dito ay bukod sa pagsasanay ng wika, pag-aaral ng pagluto, pagkilala ng mga kaugalian, handcraft, pagsilang, health care ay may mga praktical na pagbibigay tulong sa pagsasagawa ng permanent residency at komunikasyon ng mag-asawa at iba pang kurso.

Emotional Exchange Hall
Nagbibigay ng suporta sa mga New Immigrant na nalayo sa kanilang bayan gaya ng isang mainit-init na kapaligiran tulad ng “Bahay” na makita sa pamamagitan ng internet.

Panghiram ng lugar
Para sa detalye tumawag lang sa:
◎Nankang New Immigrant Hall:(02)2788-4911
◎Wanhua New Immigrant Hall:(02)2370-1046