尚未定義

Mga serbisyong ibinibigay ng mga awtoridad ng himpilan ng pulis

Bukod sa pagpapalakas sa mga patrolya na may kaunting pulis sa nasasakupan nito at paglalagay ng mga kahon ng patrolya para protektahan ang kaligtasan ng mga kababaihan sa panahon (tulad ng gabi na) na ang mga kababaihan ay maaaring masaktan, inaalala rin namin ang mga nag-iisang kababaihan sa labas at nagbibigay ng napapanahong tulong (tulad ng mga serbisyo ng pagtawag ng taksi para sa mga kababaihan at mga bata sa gabi at sinasamahan pabalik ng bahay sa pamamagitan ng kotse ng pulis) upang maiwasan ang kaganapan ng mga pangyayari ng pagpinsala sa mga kababaihan.