尚未定義

Tour guide market para sa New Immigrant ng Southeast Asia

無標題文件


Bilang tugon sa Southeast Asian sa turismong market at pag-unlad, at upang hikayatin ang mga high school graduate o higit pang mga pagtatapos na populasyon ng new immigrant, lumahok sa pag-aayos ng Ministry of Examination ang “Pinasadyang mga vocational at technical na tauhan ng pangkalahatang pagsusulit sa pagka-tour guide”, makakuha ng certificate at sumali sa market ng tour guide.

Asawa ng new immigrant sa pag-apply upang makakuha ng lisensya ng examination sa mga sumusunod:
1.Mga kwalipikasyon sa examination: may public o private high school o vocational school na diploma.
**Sa mga Dayuhang Kwalipikasyon, mga binayaran para sa banyagang diploma, degree sertipiko o iba pang kaugnay na dokumento, dapat samahan ang original copy at photocopy ng Overseas mga misyon at pagsasalin sa wikang Chinese o true copy na notary ng pambansang sertipikadong.
2.Pagsusulit ay gaganapin sa loob ng 2 pagsubok, written at oral dalawang uri ng pagsusulit. Ang unang written examination na maaari lamang maging ang pangalawang oral pagsubok admission, ang unang katayuan ng pagsubok admission ay hindi nakalaan.
3.Mga klase na wika: English, Japanese, French, German, Spanish, Korean, Thai, Arabic, Russian, Italian, Vietnamese, Indonesian, Malay na kabuuang 13 mga uri ng wika.

Espesyal na mga bokasyonal at teknikal na mga tauhan ng Pangkalahatang Test tour mga gabay panuntunan pagsusulit:http://wwwc.moex.gov.tw/main/ExamLaws/wfrmExamLaws.aspx?kind=3&menu_id=320&laws_id=119