尚未定義

Bagong Imigrante Participatory Pagbabadyet Proposal Workshop sa Lunsod ng Taipei

Bagong Imigrante Participatory Pagbabadyet Proposal Workshop sa Lunsod ng Taipei

วัAng Kawanihan ng Sibil Gawain ay nagsagawa ng workshop noong Setyembre 9 sa Wanhua New Immigrants’ Hall at sa pamumuno ng propesor, pinag-usapan ng mga bagong imigrante at ng mga kumakatawan sa mga grupong lokal ang napiling 3 panukala sa proposal meeting na ginawa noong Hulyo 22. Inimbita rin ang Kawanihan ng Sibil Gawain, Kawanihan ng Edukasyon, Kawanihan ng Kapakanang Panlipunan, Kawanihan ng Manggagawa at Kawanihan ng Kalusugan at iba pa upang magbigay ng kanilang panukala.

Ang kasunod na bahagi ay magsagawa ng pagpupulong at pagsusuri sa mga panukala, maipasa ang pagsusuri sa badyet at matapos ang prosesong pangangasiwa ng Local Assembly bago ito ay maging pormal na patakaran ng Pamahalaan at mapatupad ang pamamahagi ng badyet.

Pagpapaliwanag sa mga pinakamahalagang bagay sa pagsasagawa ng workshop

工作坊流程重點說明

Pagpupulong at pagbabago sa mga panukala

各組提案討論及修正

各組提案討論及修正

各組提案討論及修正

Pagbabahagi ng bawat grupo

各組提案分享

各組提案分享

各組提案分享