尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Listahan ng mga Dokumentong Dapat Ihanda sa Pag-Apply ng Quasi-Naturalisasyon at Pagiging Mamamayan ng Taiwan ( Naaangkop sa mga Dayuhang Asawa)