尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Bunga ng Pagpapatupad ng “Proyektong Paglilinang sa mga Bagong Imigrante sa Lungsod ng Taipei”