尚未定義

New Immigrant Serbisyo sa Pagpapayo

Kung may kailangan ang mga new immigrant sa pagpapa-ayos ng emosyonal, pag-disiplina sa pamilya, kasalan, interpersonal, makibagay sa pinagtatrabahunan, pagkabalisa, problema sa kulang ng pagtulog, depresyon o di magandang kalooban tungo sa masamang ideya. Maaari humingi ng tulong sa pagpapayo, taong dalubhasa sa agham ng isip ang makiki-pagusap sa pamamagitan ng pamilyar sa kultural na interpreter ng one-on-one na talakayan o sa isang pamilya matulungan linawin ang mga dahilan para sa pagkabalisa, pag-usapan ang mga paraan at mas mahusay na umangkop at linawin ang kalagayan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya at ang pagkakaunawaan. Mabigyan ng propesyonal na serbisyong pangkaisipang at pagaalaga sa mga new immigrant sa pamamagitan ng psychological na serbisyo. Sa proseso ng psychological na serbisyo, ang mga new immigrant ay di kailangan ng anumang halaga, mangyari makipag-ugnay para sa kaukulan pagtulong sa pamamagitan ng mga sumusunod na mga unit.
1. Department of Health, Taipei City Government Mental Health Center: Taipei city #5 Zhongzheng district section 1, Tel: 02-3393-6779 extension 23.
2. Legal na organisasyon ng Taipei’s Pearl S. Buck Foundation: Taipei city, Chung San district, #232 Changchun Road, 4F. Tel: 02-2504-8088 extension 26.
Legal na organisasyon New Immigrants Association of Family Growth: Taipei City, #56 Zhongzheng district, Heping West Road, Taipei, Taiwan, 5/4F, Tel: 02 -2,369-1001.