Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Contact person:
1. Tina 0983209669
Email: teacher.tina.tw@gmail.com
2. Kao, Lisha
Email: lisha560927@gmail.com

Itinaguyod ang Na Yun Grupo sa Sayaw noong 2012, may taglay na sining sa pagsasayaw ng klasikal na sayaw at mga katutubong sayaw ng magkakaibang tribo sa Tsina, sayaw ng mga Hakka at ng mga tribong aborihinal sa Taiwan at iba pa. Binubuo ng mga tanyag na gurong nagtuturo ng pagsasayaw sa iba’t ibang lugar, mga mag-aaral sa kursong pagsasayaw at isang grupo ng miyembrong may hilig sa pagsasayaw. Si Tina, ang Art Direktor ng grupo ay nagtapos ng pag-aaral sa Beijing Dance Academy, dating naging Deputy Group Leader ng grupo sa sayaw sa Zhejiang Song and Dance Theatre. 1997 naparitong tumira sa Taiwan. 
Mula nang itinatag ang grupo sa sayaw, hindi napapawi ang pagsikap nito sa palitan ng kultura at propesyonalismo. Maraming beses na rin silang naiimbitahang magtanghal sa Japan, Hangzhou, Xiamen at iba pang lugar. Napakaganda ng bawat pagtatanghal, hinangaan at lubos ng papuri. Masigasig rin na sumasali sa mga charity na aktibidad sa Taiwan at nagtatanghal para sa kapakanang pampubliko. Upang maitulak ang palitan at pag-aaral ng propesyon sa pagsayaw, inimbitahan ang Assistant Direktor ng Beijing Dance Academy Wang Wei noong 2018 at isinagawa ang “Pangatlong Taon ng Workshop sa Palitan at Pag-aaral ng mga Tanyag na Guro sa Klasikal na Sayaw”. Nagsipagtipon ang madaming kilala at magagaling na tagapagturo ng mga sayaw at magkasamang nagpaunlad ng kakayahan sa pagsayaw. Noong 2019, inimbitahang sumali ang may 100 na mag-aaral sa kursong pagsasayaw mula sa Beijing Dance Academy, Wenhua University (Chinese Culture University), National Taiwan University of Arts at University of Taipei, matuto ng mga kakayahan sa pagsayaw at magkakasamang sumali sa pagtatanghal. Nasaksihan rin ng madla ang isang napakahusay na pagtatanghal sa sayaw.

Pagtatanghal ng katutubong sayaw

Bahagi 1 ng pagtatanghal ng sayaw ng tribong aborihinal

Bahagi 2 ng pagtatanghal ng sayaw ng tribong aborihinal

Bahagi ng pagtatanghal ng sayaw ng pamaypay

Bahagi ng pagtatanghal ng sayaw ng payong 1

Bahagi ng pagtatanghal ng sayaw ng payong 2

Bahagi ng pagtatanghal ng sayaw ng payong 3

Pagtatanghal ng tradisyonal na sayaw

Bahagi ng pagtatalon ng miyembro ng grupo

Bahagi ng pagtatanghal sa entablado