Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Mga Pasilidad sa New Immigrants’ Hall (Wanhua)


1.Wanhua New Immigrant Hall Service Counter

/001/Upload/483/relpic/22836/11863/e2b2dae5-35ef-4268-9e94-949a1f21df6d.jpg

Service ng volunteer sa Vietnamese, Thai, Indonesian at ingles translator, nag-aalok ng simpleng introduction at tagasalin na serbisyo sa mga produkto na may kaugnayan sa New Immigrant.2.Internet Section

Internet Section

Magbigay ng pag-gamit ng Internet sa New Immigrant ang impormasyon bansang pinagmulan. Sala at area ng pahayagan, magasin3.Administratibong Opisina/001/Upload/483/relpic/22836/11863/91ce885f-71b2-4b70-aacc-980c0de3df38.jpg

 Ginagamit sa trabaho ng staff-in-charge at administratibong tauhan sa Wanhua New Immigrants Hall4.Sala

Sala

May komportableng upuan na sofa tulad nang nasa sariling bahay. Pahayagan at magasin sa magkakaibang wika upang magkaroon ng impormasyon ukol sa sariling bayan. Area na magbigay sa mga bata ng paglalaro at pagbabasa5.Silid sa Pagkonsela

/001/Upload/483/relpic/22836/11863/492f0559-bbcb-4faa-81e2-7c67ceca29c1.jpg

Gamit sa paghingi ng pagpapayo ng mga bagong imigrante6. Lugar ng pahinga para sa mag-anak

/001/Upload/483/relpic/22836/11863/b2ab9fda-319b-416a-a584-d70a3aef4c27.jpg

Lugar para sa paglalaro at pagbabasa ng mga bata upang mapalagay ang loob ng imigranteng magulang sumasali sa aktibidad at pag-aaral7. Multi-functional Silid-aralan

/001/Upload/483/relpic/22836/11863/b25f0229-3200-434a-a21c-d85930c5f9ed.jpg

Gamit sa pakikipagbahagi ng kultura ng bagong imigrante, pahingahan at palitan ng kaalaman.8.Aralan

sild aralan

Area na pang meeting, iba’t-ibang klase at paggamit ng audio visual.9.Auditorium

awditoryum 


10.Breast-feeding room

silid sa pagpapasuso11.Multifunctional Silid-aralan sa Sining at Kultura

Multifunction Silid-aralan sa Sining at Kultura

May lugar para sa pagsasayaw at pagsasagawa ng aktibidad ng mga bagong imigrante, may entablado at salamin na magagamit sa pagsayaw.


   

 Mga Pasilidad sa New Immigrants’ Hall

 (Shilin Hall)
1.Lugar ng Pagsisilbi

/001/Upload/483/relpic/22836/11863/c9a6cd8e-9d53-4fcc-9691-003ec0492c33.jpg

May mga tagapagsalin sa wikang Vietnam, Thailand, Indonesia at Ingles na nagbibigay ng pagpapayo sa telepono at sa naturang lugar2. Palaruan ng mga Bata

/001/Upload/483/relpic/22836/11863/75b244d7-7e2b-40d6-be09-abb598d30778.jpg

Lugar para sa paglalaro ng mga bata upang mapalagay ang loob ng imigranteng magulang na sumasali sa aktibidad at pag-aaral.3.Silid-aralan sa Pagsasayaw

/001/Upload/483/relpic/22836/11863/a075dc4d-66f2-4763-a6d5-ead9b41b02c8.jpg

May sahig na kahoy, maaaring 5-8 tao ang magsanay sa pagsasayaw, sa pagtatanghal o sa pag-aaral.4. Multifunctional Silid-aralan

/001/Upload/483/relpic/22836/11863/143b6884-a03a-4f95-8695-81d3d97f5de9.jpg

Ginagamit  sa pagpupulong at pakikipagtalakayan at iba’t ibang kursong pag-aaral.5. Silid sa Eksibisyon

/001/Upload/483/relpic/22836/11863/368e62de-a932-4d9f-89ff-12165e7fc19f.jpg

Ginagamit sa multikulturang eksibisyon at pagbabasa ng mga aklat o pagsasagawa ng lektura.