尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pasilidad ng New Immigrant Hall

Pasilidad ng New Immigrant Hall
Nankang New Immigrant Hall

Nagbibigay ng suporta sa mga New Immigrant na nalayo sa kanilang bayan gaya ng isang mainit-init na kapaligiran tulad ng “Bahay” na makita sa pamamagitan ng internet.

Pasilidad ng Hall: Binubuo ng isang palapag at basement na umabot ng 116.53 Ping.

Basement:

Service Counter
服務區

Serbisyong pagkonsela ng mga bagong imigrante, maaring sa telepono o sa mismong lugar. May taong tagasalin sa magkakaibang wika tuwing Martes hanggang Linggo.

Pag-access sa Internet
上網及輕食區 Magbigay ng pag-gamit ng Internet sa New Immigrant ang impormasyon bansang pinagmulan.
Sala at area ng pahayagan, magasin
客廳及報章雜誌區 May komportableng upuan na sofa tulad nang nasa sariling bahay. Pahayagan at magasin sa magkakaibang wika upang magkaroon ng impormasyon ukol sa sariling bayan.
Family Game area
兒童遊戲區 Area na magbigay sa mga bata ng paglalaro at pagbabasa, ito ay upang ang mga ina at ama ng New Immigrant mag concentrate sa kanilang klase o maghanap ng impormasyon.
Breast-feeding room at toilet
性別友善廁所及哺集乳室  
Silid Aralan
研習室 rea na pang meeting, iba’t-ibang klase at paggamit ng audio visual.
Multi-purpose room
多功能室 Ang mga bagong imigrante ay maaring manghiram ng kagamitan sa Karaoke.Wanhua New Immigrant Hall
Service Counter
服務檯

Service ng volunteer sa Vietnamese, Thai, Indonesian at ingles translator, nag-aalok ng simpleng introduction at tagasalin na serbisyo sa mga produkto na may kaugnayan sa New Immigrant.

Internet Section
網路資訊空間 Magbigay ng pag-gamit ng Internet sa New Immigrant ang impormasyon bansang pinagmulan.
Sala at area ng pahayagan, magasin
交誼廳 May komportableng upuan na sofa tulad nang nasa sariling bahay. Pahayagan at magasin sa magkakaibang wika upang magkaroon ng impormasyon ukol sa sariling bayan.
Area na magbigay sa mga bata ng paglalaro at pagbabasa
兒童遊戲區 Area na magbigay sa mga bata ng paglalaro at pagbabasa, ito ay upang ang mga ina at ama ng New Immigrant mag concentrate sa kanilang klase o maghanap ng impormasyon.
Delicacies cooking area
輕食料理區 Area ng pag-init at lutong bayan.Lugar pang salo-salo na may dala kani-kaniyang lutuin bayan.
Aralan
研習室 Area na pang meeting, iba’t-ibang klase at paggamit ng audio visual.
Auditorium
禮堂  
Breast-feeding room
哺集乳室