尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Isinagawa ng Lunsod ng Taipei Kagawaran ng Sibil Gawain ang Forum ng Alkalde at mga Manggagawa at Bagong Imigrante mula Indonesia 0421