尚未定義

E-Campus Profile ng Taipei at Mga Instruksiyon

*Pagpapakilala ng Taipei e-Campus
Ang 「Taipei e-Campus」ay isang digital na pampagkatutong network na itinataguyod ng Pamahalaang Munisipal ng Taipei. Pormal na binuksan noong Agosto 2001, ito ay pambuong-buhay na kapaligirang pampagkatuto na pinangunahan ng pampublikong sektor sa pamamagitan ng digital na teknolohiya ng network. Maaari itong makapgbibigay sa mga pambansang tagapaglingkod sa mamamayan at sa populasyon na may mahusay at kumbinyenteng serbisyo. Sa magandang uri ng mga kagamitan sa pagtuturo, ang serbisyong pampagkatuto ng digital na pampagkatutong network na ito ay patuloy na pinapahusay. Ito ay naging isa sa karaniwang nangungunang mga brand ng domestikong digital na serbisyong pampagkatuto.

*Pagpapakilala sa Operasyon ng Taipei e-Campus
Ang Taipei e-Campus ay nagbibigay ng punsiyon ng 「Direktang Panonood」na magpapasimula kaagad sa iyo sa klase nang hindi sumali sa pagka-miyembro:
Paraan ng operasyon:
I. Paki-click ang「Direktang Panonood na walang Membership」pagkatapos mahanap ang iyong target na kurso.

e_01

II. Paki-click ang「Kumpirmahin」upang magpatuloy. Magbubukas ang kurso sa isang bagong window.

e_02

III. Paki-click ang「Simulan ang Klase」.

e_03

IV. Maaari mong i-click ang kaliwang menu upang lumipat sa iyong target na tsapter.

e_04

V. Pagkatapos makita ang kurso, paki-click ang 「Tapusin ang Klase」sa kanang bahagi ng gilid sa itaas upang isara ang window.

e_05

VI. Maaari mong ulitin ang mga hakbang sa taas upang tingnan ang ibang mga kurso
※. Kung gusto mo ang kurso sa Taipei e-Campus, welcome kayong sumali sa pagiging miyembro: 1. Maaari kang pumili ng mas marami pang mga k
urso sa pagiging miyembro.
2. Ang iyong impormasyon sa klase at kondisyong pampagkatuto ay maaaring irekord kasama ng
3. Maaari kang lumahok sa iba’t ibang palaro at aktibidad ng Taipei e-Campus sa pagiging
4. Maaari kang tumanggap ng kurso sa Taipei e-Camps at impormasyon sa aktibidad sa pagiging
5. Kung ikaw ay tagapaglingkod ng mamamayan, makakatanggap ka ng pambuong buhay na sertipikasyong pampagkatutuo sa pagiging miyembro.