尚未定義

Lunsod ng Taipei Kawanihan ng Sibil Gawain Kursong Pag-aaral ng Wikang Vietnamese sa Tag-init ng 2016

Lunsod ng Taipei Kawanihan ng Sibil Gawain Kursong Pag-aaral ng Wikang Vietnamese sa Tag-init ng 2016

Isinagawa ang pag-aaral Hulyo 6 – Agosto 17, bawat Miyerkoles at Biyernes sa Nangang New Immigrants’ Hall. May 20 bilang ng bata ang sumali.

Si Ms. Chen Huang Fong, isang titser ng wikang Vietnamese, ay nagsimula sa pagtuturo ng basic na pagbigkas ng alpabeto, at sa pamamagitan ng mga kanta at pananalita sa pangkaraniwang kabuhayan para madaling matuto ang mga bata at maranasan ang kaibahan ng kultura. Sa pagtatapos ng pag-aaral, si Titser Fang Fang ay nanguna sa lahat na kumanta ng kantang Vietnamese. Si Titser Chen Yee Shui naman ang nagpapakilala at naghanda ng Vietnamese na pagkain.

Sa darating na panahon, ang Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei ay magpapatuloy sa pagpapalaganap ng wika at kultura ng mga inang bansa ng mga bagong imigrante at isasagawa sa masiglang paraan upang maging masaya ang pag-aaral ng mga anak ng bagong imigrante.

Titser Chen Huang Fong

發音練習

Titser Fang Fang nagtuturo ng pagsasanay sa alpabeto

字母練習

Titser Chen Yee Shui nagpapakilala ng Vietnamese kultura at pagkain

美食介紹

Pagtanghal ng kantang Vietnamese

越南歌曲表演

Vietnam pagkain DIY

DIY

Pagtatanghal sa pagtapos ng pag-aaral

成果展示

Group picture

大合照