尚未定義

Lumabas na ang 20 pinakamahusay na winning entry sa “2013 Labor Award”!

Lumabas na ang 20 pinakamahusay na winning entry sa “2013 Labor Award”! Iniimbitahan ang lahat sa “ Taipei YOUNG Platform ” manood ng gumagalaw na larawan sa award serye ng sa pagpapahalaga ng international labor migrant.

2013 Labor Award