尚未定義

Pagdiriwang sa Pagtatapos ng Kursong Pag-aaral ng Wikang Taigee para sa mga Bagong Imigrante

Pagdiriwang sa Pagtatapos ng Kursong Pag-aaral ng Wikang Taigee para sa mga Bagong Imigrante

Ang Chief Secretary ang namuno sa pagtatapos ng Kursong Pag-aaral ng Wikang Taigee para sa mga Bagong Imigrante sa pangangasiwa ng Songshan District Office noong Abril 19. Sa kanyang panayam, hinimok niya ang mga mag-aaral na pagsamantalahin ang pagkakataon sa pag-aaral. Ang mga mag-aaral ay naghanda ng 15 bilang sa programa, kasama na ang pagsasalita, pagkanta, pag-uusap sa pagitan ng dalawang tao, tula at deklamasyon. Matagumpay ang pagganap ng aktibidad.

閩南語研習班結業了!好開心

全勤的學員合照

Masayang-masaya ang pagdiriwang

Pagkuha ng litrato ng lahat ng mag-aaral

全程以閩南語表達自寫的學習心得,太讚了!

兩位學員搭配對句表演

Pagsaad ng karanasan sa pag-aaral sa wikang Taigee

Pagtanghal ng dalawang mag-aaral

閩南語歌曲好好聽!你一定不相信她是新移民

答對考題,附贈表演一首閩南語歌曲

Pagkanta ng kantang Taigee, wastong pagbigkas

Pagtanghal ng kantang Taigee

能用閩南語作演講,嚇到你了吧!

班長感謝大家配合,也表演唱歌!

Pagsasalita ng wikang Taigee

Pasalamat ng Class Lider sa lahat