尚未定義

2016 Distrito ng Wanhua Kabuhayan ng mga Bagong Imigrante (tagadayuhang mag-aaral)

2016 Distrito ng Wanhua Kabuhayan ng mga Bagong Imigrante (tagadayuhang mag-aaral)

Upang madagdagan ang kakayahan ng bagong imigrante na umangkop sa kabuhayan, bukod sa pag-aaral at pagsasanay sa wika ng mga kaibigang bagong imigrante, pag-aaral ukol sa residensya at tirahan, mga regulasyon sa sambahayan, madami pang uri ng pag-aaral ukol sa kultura, trabaho, kaligtasan at iba pa.

Ang pag-aaral ay isinagawa mula Marso 22 hanggang Mayo 12 (may bilang na 72 oras). May 17 katao ang sumali sa kursong pag-aaral, kasama ang 8 taga-Vietnam, 5 Pilipino, Thailand 2, Indonesia 1 at Myanmar 1.

Ang pag-aaral na umabot nang halos 2 buwan ay nagdala ng madaming magandang alaala sa lahat at napadali ang pakikipaglahok sa lipunan.

學員開心留影