尚未定義

Lunsod ng Taipei Opisina ng Distrito ng Zhongzheng – 2017 Pagpapayaman ng Kaalaman sa Kabuhayan ng mga Bagong Imigrante (para sa mga mag-aaral na taga-Tsina )

Lunsod ng Taipei Opisina ng Distrito ng Zhongzheng – 2017 Pagpapayaman ng Kaalaman sa Kabuhayan ng mga Bagong Imigrante (para sa mga mag-aaral na taga-Tsina )

大陸學員與貴賓合影

學員與議員里長合影

Ginanap noong Abril 13, Litrato ng mga mag-aaral at VIP bisita.

Ginanap noong Abril 13, Mga mag-aaral, konsehal at pinuno sa komunidad.

表演踢踏舞

演唱台語歌及手語表演

Ginanap noong Abril 13,Tap dance pagtatanghal.

Ginanap noong Abril 13,Kanta sa salitang Taigee at sign language.

區長及貴賓上台勉勵學員

區長及貴賓上台勉勵學員

Ginanap noong Abril 13,Pakikipagpanayam ng Pinuno ng Distrito at mga VIP.

台語有獎徵答

台語有獎徵答

頒發禮物給答對的學員

頒發禮物給答對的學員

Gantimpala sa pagtatanong sa Taigee.

介紹客家麻糬傳統切法

介紹臺灣在地文化

Pagpapakilala sa paggawa ng Hakka Mochi.