尚未定義

2016 Distrito ng Wanhua Aktibidad para sa mga Bagong Imigranteng Mag-anak

2016 Distrito ng Wanhua Aktibidad para sa mga Bagong Imigranteng Mag-anak

Upang matulungan ang mga bagong imigrante na masanay sa kabuhayan at upang lalong maunawaan ang mga kaugalian at kultura rito sa Taiwan, ang organizer ay nag-imbita ang mga mag-aaral na sumali sa mga kursong pag-aaral ngayong taon at nagsagawa ng aktibidad panlibangan, pumunta sa Yilan Plum Lake at sa Pambansang Sentro ng mga Katutubong Sining (National Center for Traditional Arts).

Sa pamamagitan ng pagtanghal ng tradisyonal na palabas, mga katutubong gawain, handicrafts display at iba pang lokal kaugalian na kasama sa aktibidad, upang lalong maintindihan ng mga mag-aaral at ng kanilang mga anak ang mga sinaunang kultura ng Taiwan. Ang aktibidad na ito ay nagbigay ng tulong sa pagpapalawak ng relasyon ng bagong imigrante sa iba pang tao at lalong napatatag ang kaisahan ng pamilya.

同學開心留影