尚未定義

Lunsod ng Taipei Opisina ng Distrito ng Xinyi – 2017 Pagtatanghal ng Bunga ng Pag-aaral sa Italyanong Pagkanta para sa mga Bagong Imigrante

Lunsod ng Taipei Opisina ng Distrito ng Xinyi – 2017 Pagtatanghal ng Bunga ng Pag-aaral sa Italyanong Pagkanta para sa mga Bagong Imigrante

36 bilang ng oras na pag-aaral sa ilalim ng pagtuturo nina Xinyi Community College Prinsipal Chen Yong Chen at Titser Juang Xin Yi. Ang mga mag-aaral ay natutong huminga na may ayos at regulasyon, paglabas ng tunog, basic teorya sa musika, pagbigkas ng salita sa kanta, paggamit ng damdamin, pagkontrol ng tunog at iba pang mga technique.Ginanap ang pagtatanghal ng bunga ng pag-aaral sa Nangang New Immigrants’ Hall noong Hulyo 4, 2:00-3:00 ng hapon, at kumanta ang mga mag-aaral ng magkakaibang kanta.Inaasahan ng mga mag-aaral na magkaroon muli ng pag-aaral sa pagkanta upang matutunan ang maraming iba pang tekniko.

 

Pagkanta ng iba’t-ibang kanta

Singing diverse songs

Pagsasanay ng mga mag-aaral

Class teachers

Pagsasanay ng mga mag-aaral

Students practicing singing

Pagsasanay ng mga mag-aaral

Students practicing singing2

Pagsasanay ng paglabas ng tunog

 Vocal exercise